Quân sự

Thạnh Mỹ Tây: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2019

11:07 15/05/2019

    

Sáng 14/5/2019, tại hội trường Ủy ban nhân dân xã, Hội đồng Quốc phòng – An ninh xã Thạnh Mỹ Tây tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4 năm 2019. Đồng chí Phạm Văn Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Mỹ Tây cùng hơn 20 học viên là cán bộ đảng viên của 2 đơn vị: xã Thạnh Mỹ Tây và Đào Hữu Cảnh về dự.
Responsive image
Quang cảnh Lớp bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4 năm 2019

      Trong thời gian 4 ngày, từ 14/5 - 17/5,  các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 7 nội dung của chuyên đề gồm: Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh; Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc; quan điểm của đảng cộng sản việt nam, chính sách của nhà nước và địa phương về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của luật quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng, an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên. Kết thúc khóa học, tất cả các học viên sẽ viết bài thu hoạch để nhằm đánh giá về trình độ nhận thức và khả năng tiếp thu bài giảng của các học viên.
     Trước yêu cầu sự nghiệp đổi mới của Đảng và tư duy mới về chiến lược bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới. Xã Thạnh Mỹ Tây nói riêng và huyện Châu Phú nói chung luôn xác định nhiệm vụ xây dựng quốc phòng, an ninh nói chung và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng trong tình hình hiện nay. Đây là kiến thức quan trọng, thiết thực giúp cho các học viên nâng cao trình độ nhận thức, năng lực tham mưu và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với chức trách được giao tại cơ quan, đơn vị. Nhằm củng cố “Thế trận lòng dân” nâng cao nhận thức cơ bản về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong đội ngũ cán bộ, Đảng viên. Qua đó tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh địa phương, góp phần giử vững ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội vững chắc hơn./. 

Nguyễn Kim (Đài truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác