Quân sự

Chi Đoàn Ban chỉ huy Quân sự huyện huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”

03:12 05/07/2019

    

Thời gian qua, Đảng bộ Quân sự huyện Châu Phú nói chung và Chi Đoàn Quân sự nói riêng đã đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

 

Responsive image
 

     Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân sự huyện Châu Phú nói chung và Chi Đoàn quân sự nói riêng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nội dung của các chỉ thị đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện.
     Chi Đoàn BCH Quân sự huyện xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, Chi Đoàn BCH Quân sự huyện Châu Phú đã quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hàng ngày để mỗi cán bộ, Đoàn viên Thanh niên (ĐVTN) học tập, rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Chi Đoàn BCH Quân sự huyện đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với những nội dung, phương pháp, thời gian tiến hành sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của đơn vị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, mỗi cán bộ, chiến sỹ, ĐVTN đã có chuyển biến về nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách, phương pháp làm việc, ý thức trách nhiệm trong công tác. 100% cán bộ, ĐVTN trong lực lượng vũ trang huyện tự giác đăng ký học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Chi Đoàn đã chủ động đưa nội dung các chỉ thị vào trong Chương trình hành động triển khai thực hiện nhiệm vụ từng tháng. Bên cạnh đó, Chi Đoàn BCH Quân sự đặc biệt chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng chính quy, rèn luyện kỷ luật trong tuổi trẻ lực lượng vũ trang địa phương huyện. Với vai trò Bí thư Chi Đoàn Quân Sự, Đại úy Chau Dzút cho biết: “Là một thanh niên trong LLVT địa phương huyện nói riêng và quân đội nói chung, tôi thấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh là mạch nguồn quan trọng để phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới, qua đó giúp mỗi người đóng góp, cống hiến nhiều hơn nữa cho đơn vị. Bản thân tôi ngoài thực hiện công việc chuyên môn tại đơn vị, tôi còn là một Bí thư Chi Đoàn. Vì vậy, tôi luôn quan tâm đến các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên. Ngoài thời gian làm việc, tôi cùng Ban chấp hành Chi đoàn tổ chức các hoạt động vui chơi, bổ ích để đoàn viên, thanh niên thêm gắn bó, yêu nghề. Điểm nổi bật là chúng tôi luôn chú trọng xây dựng các kế hoạch, các công trình việc làm thiết thực của Chi Đoàn đến việc giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác. Từ đó, mỗi CB, ĐVTN có sự vận dụng phù hợp trên cương vị, chức trách để nâng cao đạo đức, lối sống và hiệu quả công việc”. 
  

Responsive image
 

     Phát huy tinh thần trách nhiệm trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang chung tay xây dựng nông thôn mới”, các đơn vị, dân quân tự vệ huy động được hàng trăm ngày công tham gia giúp dân lao động, sản xuất; đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, xây dựng cầu đường, các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn huyện. Là Đoàn viên Thanh niên Chi đoàn Quân sự tích cực tham gia các hoạt động, Đoàn viên Thanh niên Hoàng Quốc Thái cho biết: “Thấm nhuần sâu sắc những lời dạy của Bác, với vai trò LLDQTV là ĐVTN trong LLVT địa phương huyện trong quá trình công tác bản thân luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội, quy định của đơn vị và địa phương. Luôn tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Chi đoàn BCH quân sự tổ chức, đặc biệt luôn đóng góp sức trẻ để xây dựng đơn vị, vào những đợt công tác vận động quần chúng, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện”.
     Trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, kết quả kiểm tra huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng gồm lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch; đơn vị duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chấp hành nghiêm kỷ luật. Công tác tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu giao, đảm bảo chất lượng.
     Có thể nhận thấy, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong tự giác rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác, sinh hoạt cũng như ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, ĐVTN. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền, biểu dương các cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện và phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các đợt thi đua đột kích, các cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; “Quản lý, khai thác và bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”… đã được tuổi trẻ lực lượng vũ trang huyện Châu Phú triển khai thực hiện tốt. Cán bộ, ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
     Nói về công tác quán triệt chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trên Trung tá Trần Văn Mác - Chính trị viên Phó Ban Chỉ Huy Quân sự huyện Châu Phú cho biết: “Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên giúp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thời gian qua, Đảng uỷ quân sự huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban chấp hành Chi đoàn tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ ĐVTN học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đoàn và chất lượng đội ngũ cán bộ, ĐVTN. Thông qua các buổi học tập, sinh hoạt, 100% cán bộ, ĐVTN đã nhận thức đúng đắn ý nghĩa và tầm quan trọng đối với việc học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Từ đó, không chỉ làm chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống của cán bộ, ĐVTN mà tinh thần trách nhiệm với công việc cũng được nâng lên; tác phong làm việc được rèn luyện ngày càng khoa học và hiệu quả. Để việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thời gian tới Ban chấp hành Chi đoàn tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các chuyên đề học tập  Bác để đưa vào chương trình hành động của chi đoàn, thông qua các hoạt động phong trào xung kích, sáng tạo của ĐVTN  gắn với cuộc Vận động “Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” qua đó góp phần xây dựng và giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.               Để các nội dung của việc học tập, làm theo lan tỏa rộng khắp, Đảng bộ Quân sự huyện đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên của các cơ quan, đơn vị cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từng bước đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân” trở thành nền nếp, thường xuyên, hiệu quả gắn liền với thực tiễn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Nhẫn Nguyễn - Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác