Nông thôn

Hội Nông dân huyện giải ngân vốn vay

12:11 22/05/2020

    

Hội Nông dân huyện Châu Phú phối hợp cùng hội Nông dân xã Đào Hữu Cảnh tổ chức giải ngân vốn vay “Quỹ hỗ trợ nông dân” cho Tổ hội nuôi lươn ấp Hưng Phát, xã Đào Hữu Cảnh.

 

Responsive image
 

     Trong đợt này, Tổ hội nuôi lươn ấp Hưng Phát xã Đào Hữu Cảnh có 7 hộ chăn nuôi lươn đủ điều kiện vay vốn từ “Quỹ hỗ trợ nông dân”. Trong đó mỗi hộ được vay từ 25.000.000 đến 50.000.000 đồng. Tổng số tiền giải ngân là 200.000.000đ, thời gian cho vay là 1 năm. Đây là nguồn vốn ưu đãi của Hội Nông dân huyện Châu Phú, nhằm giúp đỡ cho các hộ nông dân trên địa bàn huyện nói chung và xã Đào Hữu Cảnh nói riêng, thực hiện mở rộng diện tích chăn nuôi lươn. Tại buổi giải ngân, các hộ vay vốn cam kết sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và hoàn trả vốn và phí đầy đủ, đúng hạn để tiếp tục luân chuyển cho các hộ hội viên nông dân vay phát triển mô hình chăn nuôi lươn, giúp các hội viên nông dân tiếp tục mở rộng quy mô nuôi lươn trên địa bàn xã.

     Hoạt động vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân đã góp phần tạo điều kiện cho hội viên nông dân trên địa bàn xã Đào Hữu Cảnh có điều kiện mở rộng quy mô, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, góp phần tăng thu nhập, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên nông dân, phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững.

Đặng Trang

các tin khác