Khối Đảng

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Châu Phú, nhiệm kỳ 2020 – 2025

08:21 07/01/2021

    

Từ ngày 05 đến ngày 07/01/2021, Huyện ủy Châu Phú tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho toàn thể đảng viên Đảng bộ huyện.
Responsive image
 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai các chuyên đề: Kế hoạch các khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng; kế hoạch các khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và an ninh – Quốc phòng. Đồng thời được nghe báo cáo tóm tắt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết.

Theo đó, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Châu Phú đề ra 3 khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội gồm: tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp gắn với các vùng sản xuất tập trung, kêu gọi đầu tư công nghiệp chế biến để nâng cao giá trị sản xuất trong nông nghiệp. Hoàn thiện hệ thống giao thông, tạo liên kết vùng, đảm bảo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh. Khai thác tiềm năng, quy hoạch phát triển đô thị theo hướng hiện đại, thương mại - dịch vụ chất lượng, văn minh. Đồng thời, xác định 11 chỉ tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ mới đó là: phấn đấu tăng giá trị sản xuất đất nông nghiệp lên 215 triệu đồng /ha; Tổng thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn 748,02 tỷ đồng; Tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi ở bậc Mẫu giáo 5 tuổi, tiểu học 100%, Trung học cơ sở 95%, Trung học phổ thông 60%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 60%; Tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân  0,7%; Tốc độ tăng dân số bình quân/năm 0,1%; Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 96%; Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch nông thôn 97,07%; Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia 99,9%; Số xã đạt chuẩn nông thôn mới 03 xã; Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi 16,54%.

Thông qua hội nghị, nhằm triển khai đến từng cán bộ, đảng viên để tuyên truyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân. Đồng thời, các đơn vị sẽ nhanh chóng cụ thể hóa nội dung các nghị quyết bằng các đề án và chương trình hành động sát với thực tiễn của đơn vị, địa phương mình, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội theo các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện đã đề ra.

Mỹ Ngân – Tú Trang

các tin khác