Đoàn thể

Hội cựu chiến binh huyện tổng kết công tác hội năm 2020

04:42 19/01/2021

    

Hội cựu chiến binh huyện Châu Phú vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2020 và đề ra phương hướng năm 2021. Đại diện lãnh đạo Hội cựu chiến binh tỉnh, đồng chí Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Phước Nên đã đến dự.
Responsive image

Được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, Ban dân vận Huyện ủy và sự hướng dẫn của Hội Cựu chiến binh tỉnh, sự hỗ trợ, phối hợp với các ban, ngành đoàn thể huyện, năm 2020, Hội Cựu chiến binh huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ; công tác xây dựng – hoạt động của hội các cấp luôn bám sát Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy Đảng cùng cấp, tổ chức và triển khai thực hiện đạt theo đúng kế hoạch đề ra. Cán bộ hội viên luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực làm tốt vai trò nòng cốt trong phong trào cách mạng ở địa phương, tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.Trong năm đã cất mới 4 căn nhà cho hội viên cựu chiến binh với tổng số tiền 296 triệu đồng, sửa chữa 5 căn với tổng số tiền 140 triệu đồng; thực hiện tốt công tác chăm lo, thăm hỏi, hỗ trợ cho hội viên nghèo, khó khăn.

Responsive image

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Phước Nên đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Hội cựu chiến binh huyện trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Hội cựu chiến binh huyện cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới”; đặc biệt quan tâm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và bản lĩnh của Cựu chiến binh trong tình hình mới. Phát huy hơn nữa sự đoàn kết, vận động Cựu chiến binh phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN; bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch nhằm phá hoại,chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vận động cán bộ, hội viên Cựu chiến binh gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và tham gia có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn khu dân cư. Tích cực phối hợp có hiệu quả hơn nữa với chính quyền, Mặt trận, các ngành, đoàn thể tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội ở địa phương.

Responsive image

Dịp này, có nhiều hội viên cựu chiến binh được Ban Chấp hành Hội cựu chiến binh Việt Nam tặng Kỷ niệm chương; nhiều tập thể và cá nhân được tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2020.

 

Mỹ Ngân

các tin khác