Khối Đảng

Đảng bộ thị trấn Cái Dầu khóa XIV nhiệm kỳ 2015 – 2020 tổ chức Hội nghị lần thứ XVII (mở rộng)

10:01 01/08/2019

    

Đảng bộ thị trấn Cái Dầu khóa XIV nhiệm kỳ 2015 – 2020 vừa tổ chức Hội nghị lần thứ XVII ( mở rộng ). Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Hùng Minh, Ủy viên thường vụ huyện ủy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Dầu, đồng chí Nguyễn Thành Niệm – huyện ủy viên - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn, đồng chí Trần Minh Phương - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn, cùng dự có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, chi ủy viên các chi bộ và đảng viên tiêu biểu trực thuộc Đảng bộ .

 

Responsive image
 

     Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng ủy đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, đề ra chương trình hành động 6 tháng cuối năm 2019. Sáu tháng vừa qua, Đảng bộ thị trấn Cái Dầu đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019, kinh tế phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng thương mại - dịch vụ, nông nghiệp, xây dựng. Hoạt động thương mại dịch vụ tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, các loại hình dịch vụ phát triển nhanh tại khu Đô thị Sao Mai, Đông Bắc Quốc lộ 91, đặc biệt các Công ty, Doanh nghiệp có xu hướng đầu tư siêu thị mini trên địa bàn như Siêu thị Bách hóa Xanh làm phong phú thêm các loại hình dịch vụ và góp phần tăng trưởng kinh tế. 6 tháng đầu năm 2019 thu ngân sách trên địa bàn gần 4 tỷ đồng đạt 54% kế hoạch năm, văn hóa xã hội và môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, các chế độ chính sách an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định và từng bước nâng cao. 
     Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị Mặt trận và các đoàn thể triển khai hoạt động có hiệu quả, Đảng bộ thị trấn Cái Dầu đã thực hiện tốt quy chế làm việc và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, 15 chi bộ trực thuộc Đảng ủy đều đăng ký phần việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019, xây dựng dự nguồn kết nạp đảng viên mới, thống kê kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. 

Responsive image
 

     Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, rút ra những hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để tìm những giải pháp khả thi thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ đề ra của năm 2019, Ban chấp hành đảng bộ thị trấn đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Đảng ủy về công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng; báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiêm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và giao Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo các đơn vị chức năng hoàn thành nội dung, ký ban hành các văn bản đã được Hội nghị thông qua và lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao nhất.
     Dịp này, Đảng ủy thị trấn Cái Dầu đã khen thưởng 04 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích cao trong thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết.

Lan Thanh - Đài Truyền thanh thị trấn Cái Dầu

các tin khác