Khối Đảng

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng tại Đảng ủy xã Bình Phú

12:47 09/11/2018

    

Ngày 08/11/2018, Đoàn kiểm tra của Huyện ủy do đồng chí Lê Thị Kim Hồng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác xây dựng Đảng tại Đảng ủy xã Bình Phú.
Responsive image
 

Theo đó, Đoàn đã tiến hành kiểm tra về các mặt: công tác tổ chức, cán bộ về việc sắp xếp, kiêm nhiệm một số chức danh cán bộ xã gắn với tinh giản biên chế; công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đạo tạo cán bộ, công tác quản lý đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên, việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ dưới cơ sở; công tác tuyên giáo về việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, việc nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên thông qua công tác quản lý đảng viên và sinh hoạt chi bộ…; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng về thực hiện công tác liểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật đảng… Các thành viên Đoàn kiểm tra đã đóng góp nhiều ý kiến và đề nghị Đảng ủy xã Bình Phú làm rõ thêm một số nội dung được kiểm tra.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Kim Hồng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đánh giá cao về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã Bình Phú. Đồng chí cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng của địa phương cần chủ động động trong công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc; về công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ đảng viên; công tác phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng và quản lý đảng viên cả về mặt tư tưởng. Đặc biệt, công tác lưu trữ hồ sơ phải đảm bảo đúng quy định… Qua đó, đảm bảo được công tác xây dựng Đảng của địa phương.

Đặng Trang(Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác