Thời sự - Xã hội

Khai giảng lớp cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020

03:32 06/01/2020

    

Ngày 06/01/2020, tại hội trường Ban Dân vận huyện ủy Châu Phú, Ban thường vụ huyện ủy tổ chức khai giảng lớp cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020. Tham dự có đồng chí Mai Thị Bé Phương - Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và 87 học viên là các đồng chí huyện ủy viên khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, các đồng chí dự nguồn cấp ủy cấp huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Responsive image
 

     Lớp học được tổ chức từ ngày 06/01 đến ngày 09/01/2020, các học viên được nghe giảng viên các trường Đại học và học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giảng dạy với 06 chuyên đề về đổi mới tư duy lý luận trước yêu cầu, nhiệm vụ và bối cảnh mới; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới; văn hóa chính trị trong quá trình thực thi quyền lực của người lãnh đạo, quản lý; kỹ năng vận dụng tâm lý học trong lãnh đạo, quản lý để xây dựng động lực làm việc cho cấp dưới; quy trình giải quyết vấn đề và ra quyết định trong quản lý và kỹ năng lãnh đạo về xử lý các tình huống chính trị, xung đột xã hội và trao đổi thảo luận, giải đáp thắc mắc.

     Thông qua lớp học nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ nguồn cấp ủy huyện những kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn, củng cố nhận thức về chính trị, xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lực, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, tác phong làm việc, trách nhiệm công vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Huỳnh Dương – Nhẫn Nguyễn (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác