Thời sự - Xã hội

Châu Phú: Nhân dân đóng góp trên 13 tỷ đồng làm giao thông nông thôn

10:07 20/11/2019

    

Đến tháng 11 năm 2019, hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Châu Phú tiếp tục được hoàn thiện.

 

     Với 08 công trình cầu bê tông, 03 cầu thép và 04 hệ thống cống, nâng cấp 18 tuyến đường  chiều dài gần 50 km trong đó láng nhựa 20,8 km, bê tông 03 km, trải đá cấp phối 26 km với tổng kinh phí gần 85 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các chương trình dự án, đáng ghi nhận là bà con nhân dân trong huyện đã đóng góp trên 13 tỷ đồng và hàng trăm ngày công lao động để làm giao thông trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Responsive image
 

     Đến thời điểm tháng 11 năm 2019, Châu Phú đang tiếp tục thi công đường tỉnh lộ 945 mới đi qua 3 xã Vĩnh Thạnh Trung, Thạnh Mỹ Tây, Đào Hữu Cảnh và khảo sát xây dựng 03 cầu bê tông phục vụ giao thông vùng có đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Bình Mỹ./.

Lan Thanh - Đài Truyền thanh thị trấn Cái Dầu

các tin khác