Thời sự - Xã hội

Hội nghị triển khai công tác kiểm tra, đánh giá công nhận loại trừ bệnh phong cấp huyện tại huyện Châu Phú

03:37 22/10/2018

    

Tại trung tâm Y tế huyện Châu Phú, Đoàn công tác tỉnh An Giang đến kiểm tra, đánh giá công nhận loại trừ bệnh phong cấp huyện đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo loại trừ bệnh phong huyện Châu Phú. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Bé Tám, Phó chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo loại trừ bệnh phong huyện và các thành viên Ban chỉ đạo huyện. Đến dự có đại diện bệnh viện da liễu – thành phố Hồ Chí Minh.
Responsive image

Quang cảnh Đoàn công tác tỉnh An Giang đến kiểm tra, đánh giá công nhận loại trừ bệnh phong cấp huyện  làm việc với Ban chỉ đạo loại trừ bệnh phong huyện Châu Phú

 

Tại hội nghị, Đoàn đã được nghe Trung  tâm Y tế huyện báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống bệnh phong giai đoạn 2015 – 2017 và kế hoạch loại trừ bệnh phong. Theo đó, những năm qua, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền các kiến thức cơ bản, giúp cho các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng về bệnh phong. Các trường học đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh, giáo viên và các bậc phụ huynh về bệnh phong. Hiện tổng số bệnh nhân phong Trung tâm Y tế huyện đang quản lý: 05 bệnh nhân. Trong đó bệnh nhân tàn tật ở mức độ 0: 00 bệnh nhân, độ 1: 03 bệnh nhân, độ 2: 02 bệnh nhân. Bệnh nhân phong được định kỳ thăm khám, hướng dẫn chăm sóc theo quy định của chương trình chống phong quốc gia. Căn cứ phụ lục 2 kèm Thông tư số: 17/2013/TT-BYT, Ban Chỉ đạo Loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện tại xã tự đánh giá đạt 4 tiêu chí sau: Tiêu chí 1: Trong 3 năm liên tục tính đến thời điểm kiểm tra có tỷ lệ lưu hành bệnh phong dưới 0,2/10.000 dân; Tiêu chí 2: 100% người bệnh phong khuyết tật được chăm sóc khuyết tật và phục hồi chức năng; Tiêu chí 3: 100% người bệnh phong được hòa nhập cộng đồng và không có sự phân biệt đối xử, kỳ thị người bệnh; Tiêu chí 4: 100% người bệnh phong thuộc diện hộ nghèo có khuyết tật đặc biệt nặng hoặc khuyết tật nặng có nhà ở.

Cũng tại hội nghị, sau khi công bố quyết định thành lập Hội đồng Kiểm tra của UBND tỉnh An Giang, Hội đồng đã chia làm 3 đoàn tiến hành kiểm tra thực tế ở 3 xã Khánh Hòa, Mỹ Phú và Vĩnh Thạnh Trung.

Tại các điểm, đoàn kiểm tra sổ sách, hồ sơ bệnh phong và phát phiếu đánh giá nhận thức về bệnh Phong cho cán bộ, công chức, viên chức, các ban ngành, đoàn thể, nhân viên Trạm Y tế, và các em học sinh. Nhìn chung, các xã thực hiện tốt công tác lưu giữ và ghi chép sổ sách, hồ sơ người bị bệnh phong; phiếu đánh giá… đạt theo quy định.

Sau khi tiến hành kiểm tra thực tế với các nội dung kiểm tra về việc chấm điểm các tiêu chí quản lý bệnh phong, chăm sóc khuyết tật cho người bệnh phong, chăm lo đời sống cho người bệnh phong và công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về bệnh phong, các hồ sơ, sổ sách quản lý bệnh phong tại 3 xã là Khánh Hòa, Mỹ Phú, Vĩnh Thạnh Trung, Đòan tỉnh An Giang kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong cấp huyện đã đánh giá huyện Châu Phú đạt các tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong cấp huyện và được xếp loại xuất sắc (290,3/290, đạt 100,1%)./.

Mỹ Ngân (Đài truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác