Thời sự - Xã hội

Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2026

02:11 03/03/2021

    

Chiều ngày 01-3, tại Hội trường Ban Dân vận, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Phú tổ chức Hội Ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thành phần tham dự gồm Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và lãnh đạo các tổ chức thành viên.

 

Responsive image
 

     Căn cứ Thông báo số 48/TB-MTTQ-BTT, ngày 23/02/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang về việc phân bổ số lượng, cơ cấu thành phần những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Phú được phân bổ số lượng 01 người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phần là lãnh đạo tái cử. Kết quả qua thảo luận và biểu quyết thông qua, 100% đại biểu dự hội nghị thống nhất cử ông Đặng Văn Hập – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

     Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thống nhất cử bà Lâm Thị Thanh Tuyền - Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo tinh thần Thông báo số 18/TB-MT-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Phú về việc phân bổ số lượng, cơ cấu thành phần những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tú Trang - Trúc Mai

các tin khác