Học tập theo gương Bác

Huyện Đoàn Châu Phú: Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên của Đoàn lần 1 năm 2019

08:11 21/05/2019

    

Vừa qua, tại hội trường Ban Dân Vận Huyện Ủy, Ban thường vụ Huyện Đoàn Châu Phú tổ chức Hội nghị Báo cáo viên lần 1 năm 2019.
Responsive image

đồng chí Đỗ Thanh Phong- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo tại Hội nghị

   Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phương Thư – Phó giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp tỉnh An Giang, đồng chí Nguyễn Ngọc Đầy – Bí thư Huyện Đoàn, đồng chí Đỗ Thanh Phong – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng hơn 80 đồng chí là lực lượng Báo cáo viên, tuyên truyền viên của tổ chức Đoàn trong toàn huyện. Hội nghị đã được lắng nghe đồng chí Đỗ Thanh Phong- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo nội dung tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019); quán triệt 02 Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”.

Responsive image

Đồng chí Nguyễn Phương Thư – Phó giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp tỉnh An Giang báo cáo tại Hội nghị

   Song song đó, đồng chí Nguyễn Phương Thư cũng đã giới thiệu với hội nghị những điểm mới trong phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang; hướng gợi mở các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả để Đoàn viên thanh niên địa phương tham khảo và học tập.

   Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Đầy – Bí thư Huyện Đoàn khẳng định : “Đây là hoạt động thường xuyên của Ban Thường Vụ Huyện Đoàn Châu Phú nhằm kịp thời cung cấp các nội dung tuyên truyền; định hướng tư tưởng và hành động đúng đắn cho ĐVTN trước những diễn biến về tình hình kinh tế - chính trị - xã hội. Qua đó góp phần nâng cao kỹ năng, hiệu quả tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp và đội ngũ Báo cáo viên – Tuyên truyền viên của Đoàn”.
                                  

HUYỀN CHÂU - HUYỆN ĐOÀN CHÂU PHÚ

các tin khác