Hoạt động cơ sở

Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân xã Mỹ Phú khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021

07:58 28/12/2020

    

Hội đồng nhân dân xã Mỹ Phú khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa tổ chức kỳ họp thứ 14 để tiến hành kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã chủ tọa kỳ họp.
Responsive image
 

Đến dự kì họp có ông Tăng Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã, các đồng chí nguyên lãnh HĐND xã, các đồng chí trong Thường trực HĐND; UBND; UBMTTQ; Lãnh đạo các lực lượng vũ trang, các ngành, đoàn thể xã, cùng toàn thể đại biểu Hội đồng nhân dân xã, hiệu trưởng các trường trên địa bàn xã.

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, điều hành của Đảng ủy, HĐND và UBND xã đã tập trung mọi nỗ lực cùng các ngành, và nhân dân trên địa bàn xã đã vượt qua những khó khăn, thách thức để giữ vững ổn định kinh tế - xã hội. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đạt nhiều tích cực. Tổng thu ngân sách đạt 100%. Sản lượng lương thực đạt 46.823/65.000 tấn. Giá trị sản xuất đất nông nghiệp 187 triệu đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn xã đạt 11/19 tiêu chí và 35/49 chỉ tiêu.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thực hiện chính sách an sinh xã hội đạt kết quả tốt. Nhờ thực hiện nhiều giải pháp nên tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,51 đạt 100,67%, thu nhập bình quân đầu người đạt 57,1 triệu đồng. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 85,38%, đạt 106,725% kế hoạch.Công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được tăng cường, nhất là dịch bệnh COVID-19.

Trên cơ sở các kết quả đạt được, năm 2021, Mỹ Phú đề ra 22 chỉ tiêu phát triển và 10 nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, tiếp tục xác định nông nghiệp là trọng tâm, tập trung tổ chức lại sản xuất, quy hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng KHKT vào sản xuất, thực hiện các mô hình liên kết sản xuất, để hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng giá trị sản xuất đất nông nghiệp. Bên cạnh đó, chủ trọng phát triển thương mại, dịch vụ; Huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực của xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Phát huy giá trị và sức mạnh văn hoá, con người Việt Nam; Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội;…

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 03 nghị quyết gồm: Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021; Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021; Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Mỹ Phú năm 2021.

Mỹ Ngân - Tú Trang

các tin khác