Hoạt động cơ sở

Cựu chiến binh gương mẫu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

08:30 21/05/2019

    

Là một tổ chức chính trị - xã hội, những năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Bình Long luôn phát huy tốt vai trò trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và luôn tích cực đi đầu trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần quan trọng vào giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

   Theo đó, Hội Cựu chiến binh xã Bình Long tích cực phối hợp với lực lượng Công an xã tăng cường công tác tuyên truyền, xuống tận địa bàn dân cư để vận động với phương châm “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy; vận động hội viên Cựu chiến binh nâng cao trách nhiệm phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, là những người tích cực đi đầu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư… 

Responsive image
 

    Hội tổ chức 06 cuộc tuyên truyền về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tổ chức du khảo về nguồn và các buổi họp mặt truyền thống, sinh hoạt câu lạc bộ Cựu quân nhân kết hợp tuyên truyền tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, thu hút đông đảo hội viên Cựu chiến binh và người dân tham gia. Để phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu, hiệu quả, trong quá trình thực hiện, Hội luôn chú trọng gắn kết với các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hóa”; “Cựu chiến binh gương mẫu”; “Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”…từ đó, nâng cao ý thức cảnh giác cho hội viên Cựu chiến binh, người thân và các tầng lớp nhân dân nhằm phòng, chống âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.Trên 98% hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu, 100% gia đình hội viên không vi phạm pháp luật. Từ việc tiên phong đi đầu trong thực hiện các phong trào tại địa phương, các Cựu chiến binh ngày càng có uy tín tại địa bàn dân cư nên quá trình tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào tại địa phương, nhất là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đều được nhân dân ủng hộ cao. Đặc biệt, kể từ khi Công an xã và Hội Cựu chiến binh xã cụ thể hóa Nghị quyết liên tịch số 01/1999 giữa hai lực lượng về “Phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vai trò của Hội Cựu chiến binh xã càng được khẳng định. Từ đầu năm đến nay, Hội phối hợp công an xã thường xuyên tham gia tuần tra đảm bảo trật tự tại địa phương, phối hợp triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc, phát hiện cung cấp cho Công an xã nhiều nguồn tin có giá trị, cảm hóa giáo dục 08 đối tượng mãn hạn tù đang làm thuê tại địa phương và 07 đối tượng uống rượu bia gây mất trật tự công cộng, đánh bài, trộm cắp…và cho các đối tượng làm cam kết, hứa khắc phục tốt trong thời gian tới, không vi phạm pháp luật, sẽ là người có ích cho gia đình và xã hội. Đồng thời, nhiều hội viên Cựu chiến binh còn tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, giúp chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã giải quyết hiệu quả nhiều vụ tranh chấp, khiếu kiện, không để phát sinh tạo thành điểm nóng về an ninh trật tự.
    Ông Nguyễn Quang Minh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bình Long cho biết: “Hiện hội có 68 hội viên, trong đó, Hội còn xây dựng lực lượng nòng cốt gồm 20 cán bộ, hội viên cựu chiến binh trên địa bàn 07 ấp, là các thành viên tích cực tham gia vào lực lượng dân quân, tổ an ninh nhân dân…Thời gian tới, Hội Cựu chiến binh xã tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho từng hội viên bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn dân cư nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân cũng như mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã./.

Thanh Trúc (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác