Hoạt động cơ sở

Ghi nhận: Vĩnh Thạnh Trung tổ chức cấp phát kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng do ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19

12:45 18/05/2020

    

Thực hiện Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch covid-19 trên địa bàn huyện Châu Phú.

 

     Theo đó, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung tổ chức cấp phát kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch covid-19 trên địa bàn xã, riêng các đối tượng người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội Bưu điện huyện đã và đang cấp phát. Theo Quyết định phê duyệt toàn xã Vĩnh Thạnh Trung có 48 đối tượng người có công với cách mạng, 974 đối tượng bảo trợ xã hội và 2.171 nhân khẩu hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19, thời gian hỗ trợ là 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020) tùy theo đối tượng và được chi trả 1 lần, cụ thể: mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội là 500.000 đồng/tháng, còn đối tượng hộ nghèo, cận nghèo là 250.000 đồng/tháng, với tổng kinh phí hỗ trợ là 3.156.250.000 đồng.

Responsive image
 

     Có mặt tại buổi cấp phát kinh phí hỗ trợ, chúng tôi cảm nhận được niềm vui mừng của người dân khi được Nhà nước quan tâm hỗ trợ, chú Đỗ Văn Hồng - ấp Bình An phấn khởi nói: “Được Nhà nước hỗ trợ thiệt là quá mừng, quá cảm ơn Nhà nước để có tiền xoay sở cuộc sống, tất cả bà con gặp khó khăn như tôi cũng quá mừng, bà con ở đây đều mang ơn Nhà nước, hỗ trợ này quá kịp thời, đúng lúc luôn”

     Còn anh Nguyễn Văn Tần - ấp Thạnh Lợi bày tỏ: “Trước đây dịch bệnh covid-19 đó không đi làm được gia đình tôi rất là khó khăn, nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ rất là mừng để có tiền xoay sở trong gia đình, cũng đỡ được phần nào đi làm mướn thêm, vậy là quá mừng luôn”.

Responsive image
 

     Còn đối với đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm thuộc 6 nhóm đối tượng vừa qua địa phương tổ chức rà soát sẽ được tổ chức cấp phát sau khi kết thúc cấp phát cho các đối tượng trên.

     Tuy số tiền không lớn, nhưng rất cần thiết cho các đối tượng, đặc biệt là các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, nhằm giúp cho họ phần nào vượt qua khó khăn trong thời gian dịch bệnh, từng bước ổn định cuộc sống. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước trong công tác an sinh xã hội./.

Ngọc Mai

các tin khác