Hoạt động cơ sở

Xã Đào Hữu Cảnh tổ chức tuyên truyền Tổng đài 111

02:42 13/03/2019

    

Ủy ban nhân dân xã Đào Hữu Cảnh vừa tổ chức tuyên truyền số điện thoại khẩn 111 – Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em.
Responsive image
 

     Theo đó, số điện thoại 111 có ưu điểm là ngắn gọn, dễ nhớ, thuận tiện trong công tác truyền thông. Nhiệm vụ Tổng đài 111 là tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác từ cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân và trẻ em về mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và thực hiện các việc tư vấn kiến thức liên quan đến trẻ em. Bên cạnh đó, Tổng đài 111 sẽ có vai trò trong việc thực hiện quyền trẻ em và đảm bảo rằng "Không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau" trong việc duy trì tiến bộ, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Qua đó, Tổng đài 111 là đường dây khẩn cấp có trách nhiệm liên hệ với các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan hoặc có thẩm quyền để kiểm tra thông tin tố giác ban đầu. Những thông tin về trẻ em có nguy cơ bị xâm hại sẽ ngay lập tức được chuyển tới các cá nhân, cơ quan có chức năng bảo vệ trẻ em.

 

Responsive image
 

    Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 hoạt động 24 giờ tất cả các ngày. Tổng đài 111 không thu phí viễn thông và phí tư vấn đối với người gọi đến.

Đặng Trang (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác