Hoạt động cơ sở

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội ở xã nông thôn mới Ô Long Vĩ năm 2020

12:43 07/02/2021

    

Năm 2020, do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sức khỏe cộng đồng và đời sống người dân. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban nhân dân xã cùng sự tập trung nỗ lực của các ngành, đoàn thể và của nhân dân trong toàn xã đã giúp Ô Long Vĩ vượt qua khó khăn thách thức, giữ vững và ổn định kinh tế - xã hội trong năm 2020.

 

Responsive image
 

     Kết quả trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng trong năm 18.633 ha (trong đó, diện tích xuống giống lúa 17.916 ha, đạt 100,7% kế hoạch); năng suất bình quân lúa đạt 6.36 tấn/ha. Giá trị sản xuất đạt 158,5 triệu đồng/ha/năm (đạt 105,6% so Nghị quyết). Tổng diện tích cây ăn quả toàn xã là 278,4 ha, tăng 70 ha (trong đó, diện tích cây từ 4 năm tuổi trở lên thu hoạch ổn định là 150 ha, các loại cây mang lại hiệu quả cao là mít và na thái). Thực hiện theo Nghị định 98/NĐ-2018CP của Chính phủ và Quyết định số 30/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đã kết hợp tiêu thu lúa cho 58 hộ với diện tích 143 ha và tổ chức 17 cuộc họp dân triển khai chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản. Kết hợp Trạm Khuyến nông thực hiện mô hình nuôi cá nàng hai trong vèo kết hợp cá sặc rằn trong ao đất, tại ấp Long Thịnh với diện tích 200m2; nhân rộng mô hình vịt thịt tại ấp Long Hòa với 500 con, thuộc Dự án chăn nuôi gia cầm ứng dụng công nghệ cao tỉnh; mô hình tưới phun tự động điều khiển qua điện thoại thông minh trên cây na Đài Loan tại ấp Long Bình, diện tích 1,6 ha; mô hình sử dụng máy hút bùn tự động trong ao nuôi cá tra thịt tại ấp Long Hoà, từ nguồn kinh phí nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, với tổng kinh phí hỗ trợ các mô hình 107.684.000 đồng.

     Trong lĩnh vực thương mại đã kêu gọi đầu tư xây dựng nhà lồng chợ Kênh 13 ấp Long Phú phát triển giao thương hàng hoá trên địa bàn. Trong đầu tư xây dựng – giao thông thủy lợi, trong năm xã đã thực hiện vận động giải tỏa thi công 05 tuyến đường bao gồm: Nâng cấp, mở rộng đường Nam Cần Thảo (Hào Đề Lớn – kênh Ranh); mở rộng mặt đường Đông Kênh 7 (Vịnh Tre – Cần Thảo); mở rộng, láng nhựa đường Tây Kênh 13 (Đào Hữu Cảnh – Ô Long Vĩ); nâng cấp đường Tây Kênh 10 (Cần Thảo – Kênh Đào) và đường Bắc Cần Thảo (kênh 10 – kênh 11). Thực hiện các công trình thuộc Dự án cánh đồng lớn, đến nay đã thi công hoàn thành 03 công trình: Láng nhựa đường Tây kênh 13 (Cần Thảo – kênh Ranh); láng nhựa đường Nam Kênh Đào (đoạn Khu dân cư Long Sơn) và cống kênh Ranh; đang thực hiện đường Nam Kênh Đào và đường Bắc Cần Thảo (Hào Đề lớn – kênh Ranh) và 03 cây cầu bê tông. Thực hiện thi công xây dựng 07 điểm trường trên địa bàn, trong đó có 02 điểm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, các điểm còn lại tiếp tục triển khai thực hiện thi công giai đoạn II. Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND của UBND huyện, đã tổ chức ra quân giải tỏa 289 hàng rào, mái che, vật kiến trúc lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè khu dân cư và chặt mé khoảng 578 cây xanh.

     Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng xuân và các ngày lễ lớn. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã phân loại gia đình văn hóa, ấp văn hóa năm 2020 đạt 99,33% so với tổng số hộ, 11/11 ấp giữ vững ấp văn hóa, tỷ lệ gia đình có cầu tiêu hợp vệ sinh đạt 95,65% (đạt 105,23% so Nghị quyết). Duy trì sĩ số học sinh năm học 2019 – 2020, đến cuối năm học khối tiểu học duy trì 100%, khối Trung học cơ sở bỏ học 5/730 em, chiếm tỷ lệ 0,68% (so cùng kỳ giảm 0,16%).

     Công tác phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường được tăng cường, nhất là sốt xuất huyết và tay chân miệng. Kết quả trong năm ghi nhận 02 cas sốt xuất huyết và 04 cas tay chân miệng (giảm 03 cas so cùng kỳ). Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19, phối hợp các ngành liên quan tổ chức thực hiện rà soát và lập hồ sơ khai báo y tế đối với các trường hợp nước ngoài về nước và các lao động ngoài tỉnh trở về địa phương, tổng số quản lý 228 người (trong đó có 07 công dân nước ngoài trở về); lập 04 điểm chốt chặn kiểm tra việc đeo khẩu trang và đo thân nhiệt khi vào khu vực chợ, tại 02 điểm chợ Trung tâm xã và chợ Long Bình. 

     Phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân cho vay 203 hộ với tổng số tiền 05 tỷ 105 triệu đồng từ các chương trình vay hộ nghèo, cận nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, hộ mới thoát nghèo.

     Lực lượng công an, quân sự phối hợp thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát nhất là các dịp lễ, tết và Đại hội Đảng bộ xã nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Thực hiện công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2020 được 6/6 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. 

     Năm 2021, xã Ô Long Vĩ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 04/ĐA-UBND của UBND huyện về phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với cơ cấu lại sản xuất. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quy trình sản xuất, áp dụng chương trình “3 giảm 3 tăng” và “1 phải 5 giảm”, ứng dụng công nghệ sau thu hoạch để nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản và hướng dẫn bà con chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Tiếp tục triển khai xây dựng nhà lồng chợ kênh 13 ấp Long Phú; tổ chức sắp xếp việc mua bán tại chợ Trung tâm xã và Chợ Long Bình theo tiêu chí chợ trật tự vệ sinh. Tranh thủ mọi nguồn lực từ các chương trình dự án và đẩy mạnh xã hội hoá lĩnh vực xây dựng cầu đường nông thôn theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 19/KH-UBND của UBND huyện về lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Đẩy mạnh thực hiện nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng nâng cao theo Quyết định số 1005/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang; phấn đấu đến cuối năm 2021 đạt thêm 04 tiêu chí và 06 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. 

Trúc Mai

các tin khác