Hoạt động cơ sở

Ban kinh tế xã hội - Ban pháp chế HĐND huyện giám sát Thạnh Mỹ Tây

09:24 13/05/2019

    

Đoàn giám sát của Ban kinh tế - xã hội và Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Châu Phú vừa thực hiện Kế hoạch giám sát trước kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, tại xã Thạnh Mỹ Tây về kết quả thực hiện việc xây dựng và phát triển hệ thống giao thông và công tác phòng, chống tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tội phạm trong thanh thiếu niên.

    Đồng chí Nguyễn Thị Hằng – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Mai Thị Bé Phương – UV.BTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú cùng các đồng chí là thành viên Ban kinh tế - xã hội, Ban pháp chế hội đồng nhân dân huyện và xã; đại diện lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể và ban ấp về dự.

Responsive image
Quang cảnh Đoàn giám sát của Ban kinh tế - xã hội và Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Châu Phú làm việc với UBND xã Thạnh Mỹ Tây

     Tại buổi giám sát, Đoàn công tác của huyện được nghe Ủy ban nhân dân xã kết quả triển khai thực hiện việc xây dựng và phát triển hệ thống giao thông; Công tác phòng, chống tội phạm về ma túy, tội phạm kinh tế, tội phạm trong thanh thiếu niên. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, các thành viên trong đoàn đã tập trung thảo luận, phân tích những mặt làm được, chỉ ra một số mặt tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp để việc quản lý đầu tư hệ thống giao thông, công tác phòng, chống tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tội phạm trong thanh thiếu niên trên địa bàn xã thời gian tới có hiệu quả hơn.

   Theo đó, đoàn cũng đã ghi nhận những kết quả đã đạt được và đề nghị địa phương trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý xây dựng hệ thống giao thông gắn với xây dựng nông thôn mới, nhất là công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy trên địa bàn xã, đặc biệt là đối tượng trong thanh thiếu niên, để nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống ma túy và quản lý cai nghiện hiệu quả ở địa phương./.

Nguyễn Kim (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác