Hoạt động cơ sở

Bình Long - triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019

12:19 18/09/2019

    

Ủy ban nhân dân xã Bình Long tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 theo chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Bà Phạm Thúy Hằng – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chủ trì cuộc họp.

 

     Theo kế hoạch, đối tượng rà soát là các hộ có hộ khẩu thường trú tại địa phương, có thu nhập dưới chuẩn, hộ khó khăn đột xuất trong năm cần được xét duyệt; hộ thoát nghèo, những hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ vươn lên thoát nghèo, thoát cận nghèo ổn định cuộc sống; hộ có biến động về nhân khẩu. Các điều tra viên sẽ phối hợp ban ấp tổng hợp, phân loại và lập danh sách chi tiết các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo cần rà soát trên địa bàn theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, sau đó tiến hành họp dân thống nhất kết quả rà soát và niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thời gian thực hiện rà soát từ nay đến ngày 30/9/2019, dự kiến thời gian họp dân bình nghị là ngày 07/10/2019; địa phương tổng hợp, thẩm định và báo cáo kết quả về ngành cấp trên trước ngày 25/10/2019.

Responsive image
 

     Thông qua công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm giúp địa phương đánh giá đúng thực trạng các hộ nghèo, hộ cận nghèo để đề ra các giải pháp phù hợp, thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo trên địa bàn xã.

Thanh Trúc - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác