Hoạt động cơ sở

Vĩnh Thạnh Trung: truyền thông công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới

08:43 10/12/2019

    

Tại Hội trường Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung, Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện tổ chức truyền thông công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019, có khoảng 40 người tham dự.

 

Responsive image
 

     Tại đây, các đại biểu được ông Lê Đình Chuyển – Hội Luật gia huyện truyền thông về Luật bình đẳng giới được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006; Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 4/6/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bình đẳng giới; Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 20/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác bình đẳng giới; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Đồng thời, phổ biến những kiến thức về giới, định kiến giới, bình đẳng giới và bất bình đẳng giới.

     Thông qua buổi tuyên truyền, nhằm tạo điều kiện cho người dân hiểu biết và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, đặc biệt là bạo lực trên cơ sở giới, nguyên nhân và tác hại của bạo lực, đồng thời tạo sự chuyển biến về nhận thức của người dân tại cộng đồng./.

Ngọc Mai - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác