Hoạt động cơ sở

Châu Phú: Truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

11:30 30/06/2020

    

Ngày 29/6/2020, Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện Châu Phú phối hợp với Hội Luật gia huyện Châu Phú tổ chức buổi truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại văn phòng ấp Thạnh Hoà, xã Thạnh Mỹ Tây, có trên 50 học viên là cán bộ đoàn thể, trưởng-phó ấp và các tổ trưởng tổ hòa giải cơ sở và người dân đến dự.

 

Responsive image
 

     Tại đây, cán bộ và bà con nhân đã được nghe ông Lê Đình Chuyển – Chủ tịch hội Luật gia huyện Châu Phú triển khai một số nội dung của luật như: Luật bình đẳng giới được quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006; Nghị định 70 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bình đẳng giới; Nghị định 48 của chính phủ, quy định các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; Cung cấp nội dung xử phạt hành chính về bình đẳng giới trong gia đình theo Nghị định số 55 của Chính phủ, quy định xử phạt hành chính về bình đẳng giới; Chỉ thị số 22 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng đối với công tác bình đẳng giới; Chỉ thị số 21 của Ban bí thư khoá XII về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Những kiến thức giới, định kiến giới, bình đẳng giới, bất bình đẳng giới v.v…

     Thông qua buổi tuyên truyền đợt này nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trong toàn xã, nhất là cán bộ cơ quan, các tổ chức, cá nhân có liên quan nắm bắt kịp thời các quy định của luật mới ban hành, đồng thời giúp công tác quản lý nhà nước đạt kết quả tốt. Đây còn là cơ sở để địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, nhất là chú trọng phổ biến các quy định pháp luật cho phù hợp cụ thể, thiết thực để các tầng lớp nhân dân dễ nắm bắt và thực hiện./.

Nguyễn Kim

các tin khác