Hoạt động cơ sở

Bình Long - tuyên truyền phòng, chống mua bán người

03:41 17/06/2019

    

UBND xã Bình Long phối hợp Chi Cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh An Giang có buổi truyên truyền về phòng, chống mua bán người, thu hút hơn 40 lượt người tham dự.

 

Responsive image
 

     Tại đây, đại diện Chi Cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh đã thông tin về thực trạng  mua bán người trên địa bàn tỉnh; cách nhận biết đối tượng là tội phạm mua bán người; phương thức, thủ đoạn và ối tượng của bọn tội phạm mua bán người, thường là phụ nữ và trẻ em… Người dân khi phát hiện hành vi buôn bán người hãy thông báo cho cơ quan pháp luật, tổ chức chính quyền nơi gần nhất.
     Qua buổi tuyên truyền, giúp cho người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em nâng cao tinh thần cảnh giác, biết cách phòng ngừa và tích cực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm về buôn bán người nhằm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Thanh Trúc - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác