Hoạt động cơ sở

Mỹ Phú: Kỳ họp thứ 12 HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

01:11 23/10/2020

    

Thường trực HĐND xã Mỹ Phú tổ chức kỳ họp thứ 12 HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Phú nhiệm kỳ 2016-2021.

 

     Đồng chí Huỳnh Thị Hằng - ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy – Phó chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Huỳnh Thị Hải Đường – Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cùng 25/27 đại biểu được triệu tập tham dự kì họp. Đồng chí Trần Ngọc Phương – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch HĐND xã đồng chủ tọa kỳ họp. 

Responsive image
 

     Tại kỳ họp, HĐND xã đã thông qua Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã và phó Chủ tịch UBND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, đại biểu HĐND xã  đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung ông Tăng Văn Dũng- Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Phú giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Mỹ Phú nhiệm kỳ 2016-2021, và bỏ phiếu bầu bổ sung ông Nguyễn Quốc Trung giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Phú nhiệm kỳ 2016-2021.

     Kết quả, ông Tăng Văn Dũng được đại biểu HĐND xã tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Mỹ Phú nhiệm kỳ 2016-2021, với tỷ lệ số phiếu đạt 92,59%; ông Nguyễn Quốc Trung được đại biểu HĐND xã tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Phú nhiệm kỳ 2016-2021, với tỷ lệ số phiếu đạt 92,59%.

Mỹ Ngân – Tú Trang

các tin khác