Bài viết - Phóng sự

Thành tựu kinh tế - xã hội huyện qua 1 nhiệm kỳ nhìn lại

02:07 15/07/2020

    

Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Phú đang nô nức thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong nhiệm kỳ qua, nhờ đoàn kết tốt nội bộ và có nhiều giải pháp đồng bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH mà tốc độ phát triển kinh tế của huyện Châu Phú có những đổi thay đáng kể.

 

Responsive image
 

     Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Phú đã không ngừng phấn đấu, linh hoạt và sáng tạo trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI. Coi các mục tiêu nghị quyết là kim chỉ nam để huyện xây dựng các Đề án, các chương trình hành động cụ thể và thiết thực.

     Thành tựu nổi bật trong 5 năm qua Đảng bộ giữ vững khối đoàn kết thống nhất từ trên xuống dưới, là nền tảng để lãnh đạo cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các nguồn lực xã hội được phát huy, góp phần thúc đẩy nhanh các ngành nghề phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên; quốc phòng - an ninh được đảm bảo; hệ thống chính trị phát huy sức mạnh và củng cố thường xuyên, đây được coi là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

     Những kết quả đó đã đưa nền kinh tế tiếp tục giữ được ổn định và ngày càng phát triển. Điều đó được thể hiện rõ ở 10/11 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XI đề ra. Trong đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 627 tỷ đồng, các khu vực của cơ cấu kinh tế đều phát triển, giá trị sản xuất (GO) khu vực nông, thủy sản tăng 115,9%; khu vực công nghiệp tăng 178,9%; khu vực xây dựng tăng 204,6% so đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 63,519 triệu đồng. 

     Trong số các chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt, có những chỉ tiêu quan trọng như: Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 100% so với Nghị quyết;  Tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân  1,57% đạt 105% so với Nghị quyết;  Tỷ lệ tham gia BHYT 88,5 % dân số đạt 110,6% so với Nghị quyết; Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch nông thôn, nước hợp vệ sinh 90,3% hộ đạt 100,3% so với Nghị quyết; Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia 99,8% hộ đạt 100,1% so với Nghị quyết; có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 175,0% so với Nghị quyết; Tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi ở các cấp học đều đạt 100%; Tốc độ tăng dân số bình quân/năm 0,1% đạt 100% Nghị quyết. 

Responsive image
 

     Trong lĩnh vực nông nghiệp, được xem là nền tảng để phát triển kinh tế, huyện đã ban hành đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, qua đó huyện đã quan tâm thực hiện thường xuyên, cụ thể đã có 1.947 hecta được chuyển dịch cơ cấu từ đất trồng lúa sang trồng cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản cụ thể 1.500 ha trồng cây ăn quả tập trung ở các xã, thị trấn như: Bình Thủy, Bình Mỹ, Bình Long, Cái Dầu, Vĩnh Thạnh Trung, Mỹ Phú, Mỹ Đức, Khánh Hòa, Bình Chánh, Bình Phú, Đào Hữu Cảnh, Thạnh Mỹ Tây, Ô Long Vĩ,… chủ yếu trồng các loại cây mang giá trị kinh tế cao như sầu riêng, xoài, nhãn, bưởi, quýt, cam...; Diện tích nuôi trồng thủy sản đưa vào hoạt động 447 ha ở xã 2 Bình Phú và Mỹ Phú. Lợi nhuận của các loại cây ăn trái từ 52 triệu đồng/hecta đến 568 triệu đồng/hecta, hiệu quả kinh tế cao hơn từ 10 – 30 lần so trồng lúa. Từ đó làm tăng giá trị sản xuất đất nông nghiệp lên 185 triệu đồng/ha đạt 102,8% Nghị quyết. 

Responsive image
 

     Cùng với phát triển nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, sức mua bán tăng mạnh. Trong nhiệm kì 2015-2020, khu vực công nghiệp tăng 178,9%; khu vực xây dựng tăng 204,6% so đầu nhiệm kỳ. Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện, có 635 cơ sở mới thành lập với vốn đầu tư 135,1 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế là 626,696/1.007 tỷ đồng, đạt 62,26% chỉ tiêu Nghị quyết. Xác định rõ lợi thế, tiềm năng, đầu tư cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, Châu Phú đã thu được những kết quả ấn tượng trong thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Đầu tư và kêu gọi đầu tư là thành công lớn trong lãnh đạo, điều hành ở nhiệm kỳ này. Bằng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự thân thiện, cải cách thủ tục hành chính trong kêu gọi đầu tư và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ đã mang đến cho huyện 11 dự án với tổng vốn  đầu tư 7.157 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp có 07 dự án gồm Dự án giao thông thủy lợi nội đồng phục vụ cánh đồng lớn Bình Phú; Dự án đầu tư xây dựng trạm bơm điện vùng cánh đồng lớn xã Bình Phú; Dự án hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nhãn xuồng ứng dụng công nghệ cao xã Khánh Hòa; Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) 04 xã; Dự án cánh đồng lớn cho 05 xã; 119 công trình nạo vét, giao thông nội đồng, chiều dài 153,1km...

     Đồng chí Trần Thanh Nhã, Bí thư Huyện ủy  - Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Trong nhiệm kỳ vừa qua, Châu phú đạt vượt các chỉ tiêu so với nghị quyết đại hội đề ra, trong đó có 4 lĩnh vực nổi bật nhất đó là: tạo quỹ đất và thu hút vốn đầu tư đến thời điểm này châu phú có 15 dự án đăng ký đầu tư với tổng số vốn trên 7.000 tỷ đồng. Châu Phú tạo được quỹ đất sạch cho nhà đầu tư về để thu hút vốn đầu tư, đưa ra giải pháp hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Phát huy lợi thế trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng, đến thời điểm này đang triển khai thực hiện 7 dự án với trên 700 hecta đất đã được thu hồi và thực hiện. Cụ thể dự án Nam Việt Bình Phú trên 500 ha, dự án Sao Mai Cái Dầu – Bình Long gần 200 ha và các dự án tại xã Thạnh Mỹ Tây khoảng hơn 10 hecta. Các dự án được triển khai thực hiện góp phần thay đổi diện mạo Châu Phú; chuyển dịch mạnh cơ cấu nông nghiệp, đến thời điểm này đã chuyển đổi gần 900 ha sang cây ăn trái, rau màu và thuỷ sản. Việc chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp này giúp Châu Phú tăng thu nhập từ diện tích sử dụng đất tăng lên gấp từ 10 đến 20 lần so với trước đây. Châu Phú cơ bản hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn kết nối các xã vùng trong của Châu Phú, kết nối tỉnh lộ với quốc lộ đến thời điểm này đã xây dựng được trên 200km đường giao thông nông thôn và gần 30 cầu bê tông kiên cố đảm bảo lưu thông hàng hoá và cho người dân trong khu vực. Châu Phú đẩy nhanh thực hiện nghiêm về sắp xếp lại bộ máy đi đôi với tinh giảm biên chế đến thời điểm này đã nhất thể hoá bí thư – chủ tịch từ huyện đến xã, tinh giảm theo đúng tinh thần Nghị quyết 14”.  

Responsive image
 

     Trong chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ đã thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức của cán bộ, nhân dân về chương trình, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Từ đó, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc. Qua thời gian thực hiện, kinh tế - xã hội huyện có bước phát triển khá, diện mạo các xã từng bước được cải thiện, tỷ lệ đường giao thông nông thôn được láng nhựa, bê tông ngày càng nhiều tạo thuận lợi cho việc đi lại sinh hoạt và sản xuất của người dân; trường học ngày càng khang trang, sạch đẹp, chất lượng giáo dục có bước phát triển khá; đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đến nay, toàn huyện đã có 7/12 xã được công nhận nông thôn mới (Nghị quyết đề ra 04 xã, đạt 175% Nghị quyết).  

     Bên cạnh đó, huyện đã chú trọng đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, lãnh đạo huyện Châu Phú đã xác định đây chính là nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện cơ bản, là nền tảng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong 5 năm qua, trên địa bàn huyện đã có nhiều tuyến đường, cây cầu mới được hoàn thành, giao thông thông suốt phục vụ cho việc trao đổi mua bán, thương mại dịch vụ cũng như sinh hoạt lao động sản xuất của nhân dân trên địa bàn, đồng thời, thúc đẩy liên kết chặt chẽ các xã trong huyện và các huyện giáp ranh, kết nối thị trường, tăng khả năng giao thương hàng hóa phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, tạo nên bộ mặt nông thôn mới. Tính đến nay, toàn huyện có trên 223 km đường được nâng cấp, láng nhựa, đạt 111,46% Nghị quyết, với tổng kinh phí thực hiện là 222,406 tỷ đồng. Trong đó: vốn Nhà nước 111,495 tỷ đồng; Nhân dân đóng góp 46,202 tỷ đồng; vốn khác 64,709 tỷ đồng; hiến 3.375 m2 đất. Xây mới 62 cây cầu các loại, đạt 155% Nghị quyết, với tổng kinh phí thực hiện: 137,786 tỷ đồng. Trong đó: vốn Nhà nước 28,925 tỷ đồng; Nhân dân đóng góp 31,816 tỷ đồng; vốn khác 77,045 tỷ đồng. Hầu hết những công trình này tập trung ở các trục giao thông chính như: tuyến Nam Kênh 10, Đông Kênh 7, Tây Kênh 13, Nam Kênh Đào. Kết quả này đã mở rộng khả năng liên kết giữa các xã, tăng khả năng giao thương hàng hóa và điều kiện đi lại của người dân thuận lợi hơn. 

     Đi đôi với phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, Đảng bộ huyện cũng hết sức chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, y tế. Trong nhiệm kỳ có 29 trường đạt chuẩn, đạt 165,95% kế hoạch, là kết quả cao nhất trong các nhiệm kỳ. Mạng lưới trường, lớp ở các cấp học được điều chỉnh, sắp xếp hợp lý. Hiệu quả đào tạo và tỷ lệ tốt nghiệp các bậc học đều tăng, cao nhất là bậc trung học sơ sở. Công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ được quan tâm, nâng chuẩn. Xã hội hóa giáo dục, phong trào khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh. có 12/13 Trạm Y tế đạt chuẩn quốc gia, 6/13 Trạm Y tế được xây dựng mới và đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại đáp ứng tốt yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Chất lượng dân số được nâng lên, quy mô dân số ổn định, tốc độ tăng dân số duy trì ở mức 0,1%/năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm còn 17,05% (giảm 0,53% so đầu nhiệm kỳ), thấp hơn tỷ lệ chung của tỉnh 3,95%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,5%, đạt 110,6% Nghị quyết.

     Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được các ngành chuyên môn đặc biệt quan tâm chú trọng nâng cao chất lượng gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt chỉ tiêu Nghị quyết, giới thiệu việc làm đạt 101,13% so Nghị quyết. Từ đó, kéo giảm tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân xuống còn 1,57 % đạt 105% Nghị quyết, nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt 63,519 triệu đồng. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công với cách mạng luôn được quan tâm và tổ chức thực hiện tốt. Cất mới và sửa chữa 297 căn nhà, kinh phí 8,150 tỷ đồng, cấp 5.212 thẻ bảo hiểm y tế; chi trả trợ cấp với tổng kinh phí 10,154 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách và thân nhân vào các dịp lễ, tết.

     Các chính sách bảo trợ xã hội được thực hiện nghiêm túc, trong 5 năm đã trợ cấp 191,812 tỷ đồng.

     Công tác xây dựng Đảng được chú trọng cả về 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ đã thường xuyên quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ vậy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên. Công tác phát triển đảng viên, phát triển tổ chức Đảng được chú trọng, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ huyện có 660 đảng viên được kết nạp, đạt 132% Nghị quyết.

     Đồng chí Trần Thanh Nhã, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện cho biết thêm: “Nhiệm kỳ tới, Châu Phú quyết tâm đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, Châu Phú có hơn 250.000 ha đất và phần lớn thuần nông trồng lúa cho nên trong nhiệm kỳ tới sẽ chuyển dịch giảm tỷ lệ đất lúa tăng tỷ lệ đất trồng cây ăn trái và nuôi trồng thuỷ sản, đối với lúa thì tập trung quy hoạch liên kết với doanh nghiệp tạo nên giống lúa thuần chủng. Tiếp tục và đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn. Đẩy mạnh kêu gọi đầu tư các vùng đô thị nhất là vùng đô thị nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh công tác hoàn thiện bộ máy trong đó đặc biệt là công tác đào tạo, đào tạo lại cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

     Mỗi kỳ Đại hội là thêm một dấu mốc trưởng thành. Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, ngoài những nỗ lực trong phát triển KT-XH, Đảng bộ huyện Châu Phú còn tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, giữ vững quốc phòng an ninh. Đó là những thành tích đáng tự hào để nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Châu Phú tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Đại hội Đảng các cấp đề ra. 

Mỹ Ngân – Tú Trang

các tin khác