Hoạt động cơ sở

Đảng ủy xã Bình Phú tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8

02:47 11/01/2019

    

Ngày 11/01/2019, Đảng ủy xã Bình Phú tổ chức hội nghị học tập và quán triệt các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng cho tất cả cán bộ, đảng viên trực thuộc Đảng bộ xã Bình Phú.
Responsive image
 

Tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phòng – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã truyền đạt những nội dung cơ bản các nghị quyết và kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) gồm 03 nội dung: Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Kết luận về tình hình kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Kết thúc buổi hội nghị tất cả cán bộ, đảng viên tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII viết bài thu hoạch thể hiện rỏ những nội dung tâm đắc của cá nhân sau khi tiếp thu Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII, liên hệ chức trách nhiệm vụ được giao nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII một cách có hiệu quả.

Đặng Trang (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác