Quân sự

Xã Khánh Hòa tổ chức bình nghị nghĩa vụ quân sự lần I

04:40 16/10/2018

    

Từ ngày 16/10 đến ngày 17/10/2018, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Khánh Hòa tổ chức bình nghị nghĩa vụ quân sự lần 1 tại 09 ấp trên địa bàn xã. Tham dự có thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, cán bộ ấp và các đoàn thể, đại diện các gia đình công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ, công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, cán bộ hưu trí và một số người dân có uy tín trong ấp.
Responsive image

Quang cảnh Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Khánh Hòa tổ chức bình nghị nghĩa vụ quân sự lần 1 tại 09 ấp trên địa bàn xã

 

Tại buổi bình nghị, Ban chỉ huy Quân sự xã phổ biến một số Điều của Luật nghĩa vụ quân sự; hướng dẫn của trên và địa phương về thực hiện nghĩa vụ quân sự; những chế độ, chính sách được hưởng đối với gia đình và bản thân của quân nhân tại ngũ, xuất ngũ; các chính sách, chế độ chính trị được miễn, hoãn, chưa gọi và đủ điều kiện gọi sơ tuyển sức khỏe. Tại mỗi ấp, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã thông qua tổng số công dân đưa ra bình nghị từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi trong ấp; danh sách công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ, danh sách công dân chưa gọi nhập ngũ với các lý do khác nhau và danh sách công dân đủ điều kiện gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự để nhân dân cùng biết.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tổ chức bình nghị nghĩa vụ quân sự lần 1 nhằm công khai kết quả xét duyệt chính trị, chính sách của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã. Đồng thời trưng cầu ý kiến của nhân dân bình chọn công dân gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và bình xét công dân đủ điều kiện thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2019, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Huỳnh Dương ( Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác