Quân sự

Mỹ Phú Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã họp xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1 năm 2020

12:57 12/08/2019

    

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Mỹ Phú vừa tổ chức họp triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 trong độ tuổi 18 đến 25 tuổi.

 

     Đồng chí Võ Hiếu Hậu - Bí thư đảng ủy - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, cùng các ban ngành, đoàn thể xã và ban ấp tham dự.

Responsive image
 

     Tại cuộc họp, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã thông qua các nội dung, văn bản qui định về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020; đồng thời hướng dẫn, triển khai công tác xét duyệt chính trị, chính sách đối với các đối tượng đủ điều kiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Qua xét duyệt trên địa bàn xã, kết quả toàn xã có 279 thanh niên thuộc diện khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Bên cạnh đó, những thanh niên tạm hoãn nhập ngũ năm 2020 theo Điều 41 luật nghĩa vụ quân sự và các thanh niên tạm hoãn do tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, học vấn thấp, hoàn cảnh gia đình, vắng mặt tại địa phương.

Tú Trang - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác