Quân sự

Mỹ Phú bình nghị nghĩa vụ quân sự lần 1 năm 2019

11:17 15/10/2018

    

Ngày 15/10/2018, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Mỹ Phú tổ chức bình nghị Nghĩa vụ quân sự năm 2019 tại ấp Mỹ Hưng.
Responsive image

Quang cảnh Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Mỹ Phú tổ chức bình nghị Nghĩa vụ quân sự năm 2019 tại ấp Mỹ Hưng

 

Tại đây, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã thông qua điều kiện tạm hoãn, miễn gọi công dân nhập ngũ; các chế độ chính sách ở địa phương và đơn vị hỗ trợ thanh niên thi hành Nghĩa vụ quân sự; danh sách thanh niên đủ điều kiện khám sức khỏe thi hành Nghĩa vụ quân sự năm 2019 tại ấp Mỹ Hưng là 33 thanh niên. Theo đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã ghi nhận, giải trình các ý kiến gia đình thanh niên đưa ra và danh sách thanh niên được bà con nhân dân thống nhất cao.

Buổi bình nghị nhằm công khai hóa kết quả xét duyệt, chính trị, chính sách của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã. Đồng thời trưng cầu ý kiến của nhân dân bình chọn công dân gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự  và bình xét công dân đủ điều kiện lên đường bảo vệ Tổ quốc, góp phần cùng địa phương hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019./.

Tú Trang (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác