Quân sự

Triển khai Kế hoạch bình nghị Nghĩa vụ quân sự năm 2019

02:13 12/10/2018

    

Ngày 12/10/2018, Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Thạnh Trung tổ chức triển khai Kế hoạch bình nghị Nghĩa vụ quân sự năm 2019. Đồng chí Châu Hoàn Vũ – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã chủ trì cuộc họp.
Responsive image

Quang cảnh Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Thạnh Trung tổ chức triển khai Kế hoạch bình nghị Nghĩa vụ quân sự năm 2019

 

Theo đó, từ ngày 16 đến ngày 17/10/2018, Ban Chỉ huy Quân sự xã sẽ tổ chức bình nghị Nghĩa vụ quân sự lần 1 công khai ra dân để bình xét công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự. Đối với tổ chức bình nghị Nghĩa vụ quân sự lần 2 dự kiến từ ngày 6 đến ngày 7/12/2018 để công bố kết quả khám sức khỏe, bình chọn công dân đủ điều kiện thi hành Nghĩa vụ quân sự, thông báo một số chế độ, chính sách được hưởng đối với quân nhân tại ngũ và gia đình quân nhân tại ngũ trong thời gian thi hành Nghĩa vụ quân sự.

Bình nghị Nghĩa vụ quân sự nhằm công khai kết quả xét duyệt chính trị, chính sách của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã, huyện. Đồng thời, trưng cầu ý kiến của nhân dân bình chọn công dân gọi khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự và bình xét công dân đủ điều kiện lên đường nhập ngũ. Qua đó, phát huy quyền làm chủ tập thể và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của quần chúng nhân dân, góp phần cùng địa phương thực hiện hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019./. 

Ngọc Mai (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác