Quân sự

Vĩnh Thạnh Trung tổ chức bình nghị nghĩa vụ Quân sự lần 1

11:27 18/10/2019

    

Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã Vĩnh Thạnh Trung vừa tổ chức bình nghị nghĩa vụ Quân sự lần 1 ở 12 ấp trên địa bàn để bình xét công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự. Tham dự có các đồng chí là thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã, thanh niên, gia đình thanh niên và người dân trên địa bàn xã.

 

     Tại mỗi điểm đến, người dân được Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã phổ biến một số Điều của Luật nghĩa vụ Quân sự, các văn bản, hướng dẫn của trên và địa phương về thực hiện nghĩa vụ Quân sự; những chế độ, chính sách được hưởng đối với gia đình và bản thân của quân nhân tại ngũ và xuất ngũ; các chính sách, chính trị được miễn và tạm hoãn gọi nhập ngũ, chưa gọi và đủ điều kiện gọi sơ tuyển sức khỏe. Đồng thời, được nghe thông qua từng phụ lục danh sách công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi trên địa bàn xã để người dân được biết và cho ý kiến. Toàn xã, đưa ra dân bình nghị lần này có 168 công dân đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ Quân sự năm 2020.

Responsive image
 

     Bình nghị nghĩa vụ Quân sự là nhằm công khai kết quả xét duyệt chính trị, chính sách của Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của tập thể và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của quần chúng nhân dân, để thực hiện công bằng xã hội, tạo điều kiện cho mọi người dân thực hiện tốt Luật nghĩa vụ Quân sự và góp phần cùng địa phương hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020./.

Ngọc Mai - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác