Quân sự

Hội đồng NVQS xã Khánh Hòa tổ chức xét duyệt lần 2 chuẩn bị thực lực gọi công dân nhập ngũ năm 2020

12:44 12/12/2019

    

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Khánh Hòa đã tổ chức xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 2 chuẩn bị thực lực gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Đến dự có Thiếu tá Nguyễn Phi Hùng đại diện Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, bà Hồ Thị Hồng Phướng – Bí thư đảng ủy - chủ tịch UBND xã kiêm chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự xã chủ trì cuộc họp.

 

Responsive image
 

     Sau khi tổ chức các buổi bình nghị và tổ chức thâm nhập gia đình thanh niên nhằm nắm tâm tư nguyện vọng và tổ chức tuyên truyền vận động gia đình và thanh niên. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Khánh Hòa đã thông qua hoàn cảnh gia đình cụ thể danh sách 24 thanh niên đủ điều kiện gọi nhập ngũ năm 2020. Qua buổi xét duyệt, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Khánh Hòa thống nhất danh sách 24 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2020. Xác định công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã phân công nhiệm vụ cho thành viên tiếp tục theo dõi và thâm nhập gia đình thanh niên nhằm hỗ trợ động viên tình thần và gia đình thanh niên sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc./.

Huỳnh Dương - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác