Quân sự

Vĩnh Thạnh Trung: Sơ tuyển công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

02:35 21/11/2019

    

Sáng ngày 21/11/2019, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã Vĩnh Thạnh Trung tổ chức sơ tuyển công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Bà Lê Thị Hải Âu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã chủ trì cuộc họp.

 

     Theo báo cáo, toàn xã xét duyệt nghĩa vụ Quân sự cấp huyện có 1.201 công dân, sơ tuyển sức khỏe 297 công dân, đưa ra dân bình nghị nghĩa vụ Quân sự lần 1 là 168 công dân, điều động đi khám sức khỏe 168 công dân, kết quả đã khám 124 công dân, đạt sức khỏe là 80 công dân, còn 44 công dân chưa đến khám, địa phương sẽ tiếp tục điều động công dân đi khám sức khỏe vào ngày 28/11/2019 để đảm bảo số lượng được giao.

Responsive image
 

     Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã đề nghị các ấp rà soát lại các trường hợp bỏ địa phương, Công an, Quân sự và Tư pháp cần phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý công dân chống khám, chống lệnh gọi ngập ngũ, thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã thường xuyên xuống địa bàn tuyên truyền, vận động gia đình và công dân chấp hành tốt Luật nghĩa vụ Quân sự, Đài Truyền thanh xã tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ Quân sự, nêu gương những thanh niên chấp hành tốt và không chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ Quân sự. Để đảm bảo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu trên giao, đề nghị Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã và các ấp quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị này./.

Ngọc Mai - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác