Khối Đảng

Ô Long Vĩ: Một nhiệm kỳ với nhiều thành quả nổi bật

02:23 15/06/2020

    

Ô Long Vĩ hôm nay khoác lên mình diện mạo mới với những đổi thay rõ nét về cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đặc biệt, 5 năm qua, nhiều chủ trương, chính sách được triển khai thực hiện có hiệu quả, nhất là Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ đó, giúp địa phương thực hiện đạt 19/19 tiêu chí và 49/49 chỉ tiêu và được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Ô Long Vĩ đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019 (sớm hơn 1 năm so Nghị quyết Đảng bộ xã). Đây là thành quả không chỉ từ nguồn vốn đầu tư từ cấp trên mà còn là sự chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là huy động được nội lực của nhân dân trong xã.

 

     Ô Long Vĩ là xã vùng trong của huyện Châu Phú, diện tích tự nhiên 7.261 hécta, trong đó diện tích gieo trồng 6.810 hécta. Sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, xác định được thế mạnh nên Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo tăng vòng quay của đất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng nâng cao giá trị sản xuất trên một diện tích đất. Từ đó, kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác vận động quần chúng, công tác xây dựng Đảng đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng; bộ mặt nông thôn có sự thay đổi rõ nét góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Responsive image
 

     5 năm qua, tổng diện tích gieo trồng 87.528 hécta (đạt 93,31%); sản lượng lương thực đạt 114.416 tấn (đạt 96,16% so nghị quyết), giá trị sản xuất đất nông nghiệp đạt 166 triệu đồng/hécta (đạt 103,75% so nghị quyết). Chuyển dịch đất trồng lúa sang trồng cây ăn trái được 252 ha, đạt tỷ lệ 100,8% so với kế hoạch giai đoạn 2017 – 2020. 

     Từ các nguồn vốn đã triển khai thực hiện 02 dự án; 22 công trình với tổng nguồn vốn 234 tỷ đồng, trong đó nguồn từ ngân sách hỗ trợ là 204 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa là 30 tỷ đồng. Đã kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng chợ Long Bình, nâng cấp đường nội bộ chợ Trung tâm xã. Thực hiện tốt kế hoạch quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu giai đoạn 2016 – 2019.

     Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND của Ủy ban nhân dân huyện về lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè và quản lý xây dựng kết hợp với thực hiện cảnh quang môi trường theo tiêu chí nông thôn mới, đã di dời trên 404 mái che, lều trại, bảng hiệu, hàng rào, chậu kiểng lấn chiếm lòng, lề đường. Thực hiện mô hình phân loại và xử lý rác tại khu dân cư ấp Long Thuận. Hộ sử dụng cầu tiêu hợp vệ sinh đạt 95% (đạt 100% so Nghị quyết).
Tài chính – Ngân sách được quản lý chặt chẽ, thu chi đúng luật định. Tổng thu từ đầu nhiệm kỳ đến nay 74 tỷ 333 triệu đồng/40 tỷ 562 triệu đồng, đạt 183,26%. Tổng chi 76 tỷ 123 triệu đồng/ 40 tỷ 542 triệu đồng, đạt 187,76%. Điện – nước được quan tâm đầu tư, đảm bảo sinh hoạt của nhân dân, toàn xã có 3.262/3.262 hộ sử dụng điện, đạt 100%; sử dụng nước sạch 2.936/3.262 hộ, đạt 90% (đạt 100% so nghị quyết).

Responsive image
 

      Trong 05 năm qua, hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội không ngừng được củng cố, kiện toàn và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát địa bàn dân cư; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ đó tham gia vận động có hiệu quả những vấn đề xảy ra trên địa bàn góp phần ổn định tình hình của địa phương, tạo sự đồng thuận cao trong nội bộ và nhân dân. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với các phong trào thi đua yêu nước được nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần giữ vững nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn. 

     Thông qua các phong trào, Mặt trận Tổ quốc và Hội, đoàn thể xã, ấp đã tổ chức vận động, tiếp nhận với tổng số tiền hơn 6,1 tỷ đồng. Qua đó, đã hỗ trợ cho 2.768 trường hợp (cấp phát quà cho hộ nghèo, cận nghèo…); cất mới và sửa chữa 182 căn nhà Đại đoàn kết, nhà Mái ấm tình thương, Mái ấm Công đoàn. Vận động nâng cấp, đổ cát đá chống lầy đường giao thông nông thôn trên 225 km; cất mới và sửa chữa 08 cây cầu với tổng kinh phí trên 3,4 tỷ đồng và hơn 1.000 ngày công lao động; vận động kinh phí xe chuyển bệnh hơn 820 triệu đồng; huy động hơn 10.000 ngày công lao động giúp dân chống lũ, bảo vệ đê bao. Triển khai thực hiện 14 mô hình “dân vận khéo”; thành lập được 06 tổ Dân vận, với 33 thành viên. Công tác tôn giáo, dân tộc được chú trọng thực hiện, đảm bảo đúng chủ trương, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng…

Responsive image
 

     Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua chính là tiền đề, động lực quan trọng để Đảng bộ xã phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao với các chỉ tiêu: Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm; tích tụ, liên kết sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 20 ha trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%.

     Vẫn còn không ít khó khăn thách thức phía trước, song tin tưởng với sự đồng thuận, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, bằng những giải pháp đổi mới mạnh mẽ trong tư duy và hành động, Ô Long Vĩ sẽ hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra. 

Trúc Mai

các tin khác