Khối Đảng

Hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021

08:26 15/01/2021

    

Ban Dân vận Huyện ủy Châu Phú vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận và thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Lê Khánh Hội–Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang, đồng chí Nguyễn Phước Nên – Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Châu Phú, đồng chí Huỳnh Thị Hằng – phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Phú, ông Phạm Hồng Phước – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, ông Nguyễn Văn Bé Tám – Phó chủ tịch UBND huyện đã đến dự. Đồng chí Đặng Văn Hập – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.
Responsive image

       Năm 2020, nhìn chung, hệ thống Dân vận từ huyện đến cơ sở luôn phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt công tác tập hp, tuyên truyền, vận động theo chỉ đạo của các cấp ủy, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, tích cực hưởng ứng các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong năm, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với các ngành liên quan thực hiện công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với mô hình thắp sáng đèn đường bằng điện năng lượng mặt trời, tuyến Tây Kênh 13 từ đường tỉnh 945 đến kênh 10 Châu Phú, với kinh phí 146 triệu đồng; đang thực hiện tiếp tục tại địa bàn xã Bình Phú. Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện đã vận động được trên 12 tỷ đồng, qua đó đã hỗ trợ, giúp đỡ bằng nhiều hình thức cho 15.484 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn; cất 156/139 căn nhà cho hộ nghèo, đạt 112,23 % so kế hoạch. Trong thời gian cao điểm, giúp đỡ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid -19, đã vận động được trên 1,3 tỷ đồng, chi hỗ trợ tiền, quà cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người tàn tật, người bán vé số dạo.

           Việc thực hiện qui chế dân chủ (QCDC) cơ sở đã phát huy quyền làm chủ, huy động sự tham gia tích cực của nhân dân trong xây dựng kết cấu hạ tầng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Những nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp được thực hiện dân chủ như mức đóng góp tiền, ngày công, hiến đất xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng, việc xóa nhà tạm, xây dựng nông thôn mới... 

Responsive image

Năm 2021, hệ thống Dân vận từ huyện đến cơ sở sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp để tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia các mô hình sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền cách phòng ngừa dịch Covid-19. Tham mưu Huyện ủy lãnh đạo tốt công tác đại hội hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026 thành công. Đồng thời, hướng dẫn Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện làm tốt công tác giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thực hiện tốt công tác quy chế dân chủ cơ sở các cấp,…/.

 

Mỹ Ngân – Tú Trang

các tin khác