Khối Đảng

Hội nghị trực tuyến quán triệt các chủ trương của Đảng về công tác khoa giáo

10:38 31/07/2019

    

Sáng ngày 30/7/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt các chủ trương của Đảng về công tác khoa giáo. Hội nghị được truyền trực tiếp từ điểm cầu cấp tỉnh tới điểm cầu cấp huyện. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

 

     Tại điểm cầu huyện Châu Phú, đồng chí Lê Thị Kim Hồng – Phó bí thư thường trực Huyện ủy Châu Phú chủ trì. Các đồng chí thường trực HĐND – UBND huyện, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các ngành trong khối khoa giáo, Đài Truyền thanh huyện. Đảng ủy các xã, thị trấn tham dự tại điểm cầu cơ sở.

Responsive image
 

     Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Thái Thúy Xuân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt 04 văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII: Kết luận số 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Kết luận số 50-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo… và Kết luận số 52-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức; BS-CKII Trịnh Hữu Thọ, Phó Giám đốc Sở Y tế thông tin tổng quan về Đề án mạng lưới cấp cứu đột quỵ dựa vào cộng đồng tại An Giang; TS-BS Trần Chí Cường, Chủ tịch Hội can thiệp thần kinh Tp. Hồ Chí Minh, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện đột quỵ Tim mạch Cần Thơ cung cấp thông tin về những tiến bộ trong chẩn đoán điều trị đột quỵ.

Responsive image
 

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác khoa giáo tác động đến mọi tầng lớp xã hội, đến nhiều vùng miền… cho nên cần phải giải quyết trên tinh thần cầu thị, khách quan, thẳng thắn, nhìn đúng vào bản chất của vấn đề để kịp thời phối hợp, xử lý. Các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa giáo có ý nghĩa chiến lược và có thể đúc kết, góp phần bổ sung vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm thực hiện tốt 03 vấn đề: Tích cực chủ động nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy về công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo; Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, làm chuyển biến nhận thức để cùng hành động. Trên cơ sở đó, chủ động dự báo, phát hiện, đồng thời có tinh thần cầu thị, khách quan, thẳng thắn để phối hợp xử lý giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc mà dư luận quan tâm, góp phần giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo vệ trẻ em, bảo vệ môi trường; Tiếp tục hoàn thiện các văn bản, các nội dung đã được sơ, tổng kết trên các lĩnh vực khoa giáo để bổ sung vào dự thảo văn kiện chuẩn bị đại hội đảng các cấp.

Mỹ Ngân - Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác