Quân sự

Thị trấn Cái Dầu thẩm định, xét duyệt hồ sơ hưởng chế độ chính sách của Chính phủ

02:38 01/07/2019

    

Hội đồng chính sách thị trấn Cái Dầu vừa thẩm định, xét duyệt thêm 3 hồ sơ cho đối tượng được hưởng chế độ chính sách theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên xuất ngũ, thôi việc và Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

 

Responsive image
 
     Trong đó có 1 hồ sơ theo Quyết định 62 và 2 hồ sơ theo quyết định 49 làm cơ sở để Ban Chỉ huy quân sự huyện kiểm tra kết luận địa bàn hoàn thành việc giải quyết các chế độ chính sách.
     Như vậy tính đến nay, thị trấn Cái Dầu đã hoàn thành hồ sơ cho 28 trường hợp hưởng chế độ chính sách theo quyết định 49/2015/QĐ-TTg và 89 trường hợp hưởng chế độ chính sách theo quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
     Chăm sóc và đãi ngộ các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế và dân công hỏa tuyến là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu rộng tác động tích cực đến công tác an sinh xã hội ở từng địa phương.


Lan Thanh - Đài Truyền thanh thị trấn Cái Dầu

các tin khác