Khối Đảng

Châu Phú: Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng chương trình Sơ cấp lí luận chính trị năm 2019

04:32 05/07/2019

    

Chiều ngày 5-7-2019, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Châu Phú tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng chương trình Sơ cấp lí luận chính trị năm 2019. Đồng chí Mai Thị Bé Phương, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Châu Phú, đồng chí Phan Thị Phượng, Phó Trưởng Ban tổ chứcHuyện ủy cùng 54 học viên đã đến dự.

 

Responsive image
 

     Tham gia lớp học có 54 học viên là cán bộ cơ ngành huyện, Đảng ủy, ban ngành đoàn thể các xã, thị trấn, các trường học trên địa bàn huyện. Sau thời gian học 30 ngày, các học viên đã hoàn thành chương trình học của mình với 18 bài trong giáo trình Sơ cấp lí luận chính trị do Ban tuyên giáo Trung ương biên soạn, được tập học nghiên cứu các chuyên đề cơ bản về: chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật hiện tượng trong thế giới; xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người; kinh tế hàng hóa; chủ  nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa; cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Công nghiệp hóa – nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ; cơ cấu xã hội và  nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội ở Việt Nam; Vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền; Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1945-1975); Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-2011). 
     Bên cạnh đó, các học viên còn được trao đổi, thảo luận, nghiên cứu cập nhật những thông tin, tin tức thời sự trong nước, trong tỉnh, huyện thời gian gần đây, đi tham thực tế tại một số khu di tích lịch sử trong và ngoài tỉnh. Qua đó, giúp cho các học viên nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
     Kết quả có 06 học viên đạt loại giỏi, đạt tỷ lệ 11,10%; 35 học viên đạt loại khá đạt tỷ lệ 64,90%; 13 học viên đạt loại trung bình đạt tỷ lệ 24%.
     Phát biểu cảm nghĩ học viên Tô Chí Công – đơn vị công an huyện chia sẻ: “Qua những ngày học tập đã góp phần cho các học viên nâng cao niềm tin vào lý tưởng, kiên định mục tiêu, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Chúng em sẽ vận dụng những kiến thức chính trị đã được trang bị để nâng cao hiệu quả trong công tác, giải quyết vấn đề mới, phát sinh trong thực tiễn. Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng tiếp tục phấn đấu và thành công hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao và là những hạt nhân nòng cốt góp phần quan trọng và hiệu quả của cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Em xin hứa sẽn không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện, vận dụng những kiến thức đã được học vào thực tiễn công tác ở cơ quan, đơn vị  mình, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới”. 
     Dịp này, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã khen thưởng cho 5 học viên có thành tích tốt trong học tập, đồng thời, cấp giấy chứng nhận cho 54 học viên hoàn thành khóa học.

Mỹ Ngân - Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác