Học tập theo gương Bác

Châu Phú: Kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

08:44 26/10/2018

    

Trong những năm qua cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng luôn được cấp ủy các cấp trong toàn huyện quan tâm; đặc biệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên trong toàn hệ thống chính trị và trong nhân dân; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
Responsive image

Bà Mai Thị Bé Phương -Ủy viên thường vụ Huyện ủy-Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú trao thưởng cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc tại Hội thi Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của Huyện ủy về học tập các chuyên đề đều được triển khai, quán triệt nghiêm túc, chu đáo; cán bộ, đảng viên đều có ý thức tham gia học tập, nghiên cứu, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm đối với việc học tập và làm theo Bác; tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nâng chất lượng, đổi mới hoạt động lãnh đạo, quản lý, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Đồng thời củng cố, nâng cao khả năng lý luận và giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ là Bí thư, Phó bí thư các Chi, đảng bộ trực thuộc; đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chỉ đạo và thực hiện giảm thời gian hội nghị; tăng cường trao đổi và xử lý thông tin qua hệ thống thư điện tử; dành thời gian đi cơ sở để xử lý kịp thời những công việc vướng mắc. Công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả khả quan; thái độ, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cấp cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực.

Ban Thường vụ Huyện ủy đăng ký nội dung năm 2017 là thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 12-01-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh”; năm 2018 là “Nâng cao hiệu quả công tác Dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; trong đó, tập trung vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền từ huyện đến cơ sở đối với công tác dân vận theo Thông báo Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Cán bộ, đảng viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoặc những hạn chế yếu kém đã được đánh giá trong năm 2017, đăng ký nội dung cụ thể và giải pháp thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018; Các cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ, lắng nghe ý kiến nhân dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân, không để xảy ra những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn.

Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/HU, của Ban Thường vụ Huyện ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức triển khai cho tất cả cán bộ, đảng viên toàn huyện được 75 lớp với 5.135 lượt cán bộ, đảng viên tham dự, đạt tỷ lệ 99,19%. Ngoài ra tổ chức Cuộc thi viết “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Có 1.072 bài dự thi, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao thưởng và giấy khen cho 15 cá nhân và 02 tập thể đạt giải.

Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/HU, ngày 31-01-2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức triển khai 05 lớp với 545 lượt cán bộ, đảng viên tham dự, đạt  tỷ lệ 96,06%. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 63-KH/HU về tổ chức Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018; qua đó các Chi, đảng bộ chọn thành phần tham gia hội thi đúng yêu cầu nội dung kế hoạch đề ra. Nội dung hội thi được tập trung với chủ đề: tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo “Sự thật”, số 120, ngày 15/10/1949; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Hội thi diễn ra 02 vòng, gồm: vòng sơ khảo chọn ra 30 thí sinh xuất sắc vào vòng thi chung khảo “xử lý tình huống” để chọn ra các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba và các giải khuyến khích. Cơ bản các bài dự thi thực hiện đúng thể lệ, yêu cầu, nội dung; nhiều bài có nghiên cứu, đầu tư công phu, viết có chiều sâu, liên hệ thực tế sinh động và đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, khả thi góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Nội dung lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, phù hợp với điều kiện thực tế của chi bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó góp phần khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong năm qua, phát huy những ưu điểm, nêu gương những cá nhân tiêu biểu, khích lệ và cổ vũ sự nêu gương của cán bộ, đảng viên. Từng đảng viên có bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hàng tháng có đối chiếu với những nội dung đã đăng ký để tự nhận xét, đánh giá, liên hệ với bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, học tập và làm theo gương Bác. Vai trò lãnh đạo của cấp uỷ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được thể hiện rõ nét hơn; công tác tự kiểm tra, giám sát của chi bộ có nhiều tiến bộ, nhiều chi bộ thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, giám sát, đã góp phần ngăn ngừa sai phạm của đảng viên.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, các ban ngành, địa phương trong toàn huyện đã tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng nông thôn mới, thi đua dạy tốt, học tốt… đã tạo ra sức lan tỏa lớn trong xã hội. Từ đó, đã hình thành những mô hình hay, cách làm tốt được duy trì như các xã: Khánh Hòa, thị trấn Cái Dầu, Vĩnh Thạnh Trung, Bình Thủy, Bình Mỹ, Ô Long Vĩ, Bình Phú...như: vận động nhân dân đóng góp xây cầu, làm đường, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, giúp đở các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn....góp phần xây dựng nông thôn mới của huyện. Ngoài những mô hình trên được duy trì còn xuất hiện một số mô hình mới của tập thể, cá nhân tiêu biểu như: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện với mô hình sản xuất rau an toàn và trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả cao; Hội Phụ nữ xã Ô Long Vĩ phối hợp tổ chức đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho 40 lao động có thu nhập ổn định tại gia đình; ông Phạm Văn Thống (xã Khánh Hòa) đóng góp công và tiền hơn 1 tỷ đồng làm đường giao thông, xây cầu, mua xe cứu thương; ông Trần Quốc Tuấn (xã Bình Mỹ) với mô hình máy phun thuốc trừ sâu điều khiển từ xa mang lại hiệu quả cao; ông Ngô Văn Đeo (xã Bình Phú) tham gia cất cầu, mở rộng nghĩa trang nhân dân, rãi đá chống lầy, cất nhà cho người nghèo và vận động các nguồn quỹ do địa phương phát động hơn 1,5 tỷ đồng; chị Bùi Thị Cẩm Hồng (xã Mỹ Phú) tạo công ăn việc làm cho phụ nữ nghèo trong ấp; Cô Bùi Thị Ngọc Thảo, Phó hiệu trưởng trường Mẫu giáo Mỹ Đức lồng ghép việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào mô hình giảng dạy trẻ Mẫu giáo.

Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức sinh hoạt cho chiến sĩ, đảng viên đọc báo, tạp chí vào mỗi buổi sáng lồng ghép đọc lời bình, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ được giao; Chi bộ trường THCS-THPT Bình Long hướng dẫn cho học sinh từ khối lớp 6-12 đăng ký học tập và làm theo Bác với 04 nội dung: Thực hiện tốt nội quy, quy chế nhà trường; chủ động tích cực tham gia tốt các phong trào do nhà trường phát động; phấn đấu nâng cao chất lượng trong học tập; có ý thức tác phong nhanh nhẹ, gọn gàng, tự chịu trách nhiệm từng công việc của bản thân; Hội Khuyến học huyện vận động cấp phát học bổng cho 205 học sinh nghèo học giỏi có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 75 triệu đồng và 2.050 quyển tập. Cấp phát quà “Tiếp bước đến trường” cho 4.046 học sinh nghèo hiếu học, học giỏi, hoàn cảnh gia đình khó khăn với số tiền 1 tỷ 095 triệu đồng và trên 7.000 tập; vận động trao học bổng Xổ số kiến thiết An Giang cho 78 học sinh với số tiền 117 triệu đồng…

Có thể nói, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở huyện Châu Phú trong 02 năm qua đã tổ chức triển khai kịp thời, nghiêm túc từ huyện đến cơ sở. Tất cả các Chi, đảng bộ đều có kế hoạch đăng ký tập thể và cá nhân; nội dung đăng ký phù hợp với nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của từng địa phương, đơn vị. Nội dung đăng ký của cá nhân sát hợp với nhiệm vụ của đơn vị với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt đối với các đồng chí Bí thư, Phó bí thư đều thể hiện nội dung nêu gương, giữ gìn kỷ luật kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giáo dục tư tưởng chính trị; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên, giúp đội ngũ Cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ được giáo, từng bước khắc phục tình trạng sai sót trong thực thi công vụ; Chất lượng sinh hoạt chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả hơn.

Thông qua các mô hình tập thể, cá nhân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh đã nói lên được sự vượt khó, vươn lên trong cuộc sống và biết quan tâm đến mọi người xung quanh, cùng giúp nhau để phát triển, qua đó nhắc nhở mỗi người chúng ta cần phải quan tâm học tập và làm theo những lời dạy của Bác như: trách nhiệm, tận tụy trong công việc; thực hành tiết kiệm, sống giản dị, không sa hoa lãng phí; có nghị lực vươn lên làm giàu chính đáng; sự đoàn kết nội bộ, chia sẽ giúp đỡ nhau trong cuộc sống... góp phần đưa xã hội ngày càng phát triển giàu mạnh./.

(Đỗ Thanh Phong- Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú)

các tin khác