Hoạt động cơ sở

Đổ đá chống lầy tuyến đường Bắc kên 10 Châu Phú

07:55 20/12/2020

    

Xã Đào Hữu Cảnh vừa tổ chức đổ đá chống lầy tuyến đường Bắc kênh 10 Châu Phú, đi qua địa bàn 3 ấp với chiều dài 4,8km, kinh phí gần 400 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.
Responsive image
 

Xã Đào Hữu Cảnh, triển khai thực hiện sửa chữa và đổ đá chống lầy tuyến đường Bắc kênh 10 Châu Phú, bắt đầu từ cầu kênh 8 Cốc nối dài đến tuyến Tây kênh 13 với chiều dài 4,8km, mặt đường được đổ đá rộng 2,5m, dày 10cm; tổng kinh phí gần 400 triệu đồng. Tuyến đường được đổ đá hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho nhân dân trên địa bàn xã và người dân có đất canh tác trên địa bàn các ấp Hưng Thuận, Hưng Trung và Hưng Thới đi lại thuận tiện, phục vụ giao thương hàng hóa nông sản với các khu vực trong địa bàn xã.

Việc nâng cấp, đổ đá cải tạo dần tuyến đường Bắc kênh 10 Châu Phú, không những góp phần giúp xã Đào Hữu Cảnh dần hoàn thiện tiêu chí giao thông nông thôn. Đồng thời, tạo tiền đề để địa phương kết nối thông thương với các xã lân cận thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Đặng Trang

các tin khác