Quân sự

Thạnh Mỹ Tây: Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018

03:25 17/10/2018

    

Trong 2 ngày từ 16/10 - 17/10/2018, Ban diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Châu Phú tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2018, tại xã Thạnh Mỹ Tây. Thượng tá Huỳnh Hoàng Sơn - Ủy viên ban thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Châu Phú, Phó chỉ huy thường trực chỉ đạo diễn tập cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, tổ đạo diễn, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, đại biểu 12 xã - thị trấn và khung tập xã về dự.
Responsive image

Quang cảnh Ban diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Châu Phú tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2018,

tại xã Thạnh Mỹ Tây

 

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Thạnh Mỹ Tây được chia làm 4 giai đoạn với 3 vấn đề huấn luyện, gồm: Giai đoạn 1, Chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; với vấn đề huấn luyện là chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chống biểu tình bạo loạn, gồm 2 vấn đề huấn luyện là Hội nghị Đảng ủy xã thông qua kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ chống biểu tình, bạo loạn, ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ. Hội nghị Ủy ban nhân dân xã giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, qui định đảm bảo chiến đấu phòng thủ, thông qua kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ chống biểu tình, bạo loạn chính trị kết hợp bạo loạn có vũ trang. Giai đoạn 3, thực hành chống biểu tình, bạo loạn, xử lý tình huống trên bản đồ theo nhiệm vụ A2 do tổ đạo diễn phát tình huống. Giai đoạn 4, kết thúc diễn tập rút kinh nghiệm.

Thông qua diễn tập chiến đấu phòng thủ nhằm từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, trình độ công tác tham mưu cho các ban, ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng, an ninh; trình độ chỉ huy cho Ban chỉ huy quân sự cấp xã và khả năng hoạt động phối hợp chiến đấu phòng thủ xã cho lực lượng dân quân, công an và các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở. Trọng tâm là vai trò nòng cốt của lực lượng dân quân tự vệ và công an trên địa bàn trong khả năng tổ chức hiệp đồng chiến đấu, sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

 

Nguyễn Kim (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác