Nông thôn mới

Vĩnh Thạnh Trung với Kế hoạch duy trì và nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới

10:39 13/05/2019

    

Rất vinh dự cho Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Vĩnh Thạnh Trung đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Đây là niềm vinh dự, tự hào của toàn Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Thạnh Trung; đồng thời, cũng đặt ra trách nhiệm, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Vĩnh Thạnh Trung cần phải cố gắng, tiếp tục củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí đã đạt chuẩn, đặc biệt từng bước phấn đấu đưa xã đạt nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.
  Responsive image

ông Trần Anh Thư -Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trao Bằng công nhận xã Vĩnh Thạnh Trung đạt chuẩn

xã Nông thôn mới

    Nói về một số nội dung căn bản trong Kế hoạch duy trì và nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới thời gian tới, ông Phan Văn Phong – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung cho biết: “Phát huy kết quả đạt được năm 2018, năm 2019 và những năm tiếp theo, ngoài việc tập trung duy trì và nâng chất 19 tiêu chí và 49 chỉ tiêu theo Quyết định 3379/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh để từng bước xã đạt nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Chúng tôi đặc biệt lưu ý một số chỉ tiêu sau: Một là, Hệ thống chính trị đoàn kết, trong sạch vững mạnh; nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra. Hai là, huy động mọi nguồn lực xã hội để tham gia phát triển kinh tế hạ tầng – giao thông như cầu, đường giao thông, các công trình thủy lợi, trường học,...Ba là, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi, thực hiện tốt các chuỗi liên kết sản xuất, mô hình sản xuất. Bốn là, Quốc phòng an ninh phải được ổn định, giữ vững”.
   Tiếp tục khẳng định và quán triệt quan điểm của Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn phải được thực hiện đồng bộ, gắn với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Trong đó, nhân dân là chủ thể của quá trình phát triển, xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng các cơ sở công nghiệp, thương mại – dịch vụ và du lịch là căn bản, phát triển toàn diện, hiện đại hóa nông nghiệp là then chốt.

Responsive image

Hệ thống lộ giao thông nông thôn hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân

     Hướng tới, Vĩnh Thạnh Trung sẽ tập trung thực hiện duy trì, nâng chất 19 tiêu chí và 49 chỉ tiêu theo Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2016-2020, từng bước xây dựng nông thôn mới ổn định, hòa thuận, dân chủ, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. 
     Sau khi được công nhận, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung xác định tiếp tục phấn đấu thực hiện duy trì, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới. Cụ thể như sau: Đối với tiêu chí về Quy hoạch: Tiếp tục rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và đồ án quy hoạch của xã cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đối với tiêu chí về Giao thông: Tiếp tục thực hiện bê tông hoặc láng nhựa các tuyến đường giao thông chưa đạt chuẩn của Bộ Giao thông vận tải và các đoạn đường nội bộ trong ấp và sửa chữa những tuyến đường đã xuống cấp hoặc bị hư hỏng nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân, nâng tỷ lệ km đường giao thông nội đồng được nhựa hóa hoặc bê tông đạt tỷ lệ 100% đến năm 2020. Đối với tiêu chí về Thủy Lợi: Tập trung gia cố, nạo vét các kênh mương nhất là kênh mương nội đồng để đáp ứng yêu cầu tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp. Đối với tiêu chí về Điện: Tiếp tục hoàn thiện và phát triển hệ thống điện lưới quốc gia, đảm bảo phục vụ sản xuất và đời sống của người dân trong địa bàn; đồng thời nâng cao tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên và an toàn từ các nguồn theo quy định 100%. Đối với tiêu chí về Trường học: Đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành các công trình trường học trên địa bàn xã để đưa vào sử dụng, đến năm 2020 tất cả các trường được đầu tư xây dựng và đạt chuẩn trường quốc gia đạt tỷ lệ 100%. Đối với tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa: Tiếp tục đầu tư xây dựng phát triển các thiết chế văn hóa; xây dựng Trung tâm văn hóa – Học tập công đồng xã, xây dựng các điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao ấp; quản lý và sử dụng có hiệu quả các cơ sở vật chất văn hóa, thể thao đã được đầu tư; tận dụng các sân lộ thiêng của các chợ để làm điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi. Đối với tiêu chí về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Kêu gọi các doanh nghiệp khai thác và đầu tư các cơ sở hạ tầng thương mại đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Đối với tiêu chí về Thông tin và truyền thông: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông, nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông đến các ấp, đảm bảo thông tin đến những người dân kịp thời, chính xác; tăng cường ứng dụng các phần mềm trong quản lý và điều hành trong cơ quan nhà nước. Đối với tiêu chí về nhà ở dân cư: Thực hiện tốt các chương trình chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn; các chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; tuyên truyền vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, hàng rào…không để xảy ra tình trạng xây dựng nhà không phép, lấn chiếm hành lang lộ giới, không để phát sinh mới nhà trên sông kênh rạch, nâng tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn Bộ xây dựng đạt trên 85% đến năm 2020. Đối với tiêu chí về Thu nhập: Vận động nhân dân tham gia ứng dụng công nghệ cao có hiệu quả trong sản xuất, chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao; tăng cường công tác khuyến nông, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn để tăng thu nhập cho người dân góp phần nâng cao đời sống của người dân, phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 60 triệu đồng/người/năm. Đối với tiêu chí về Hộ nghèo: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, tạo điều kiện cho các hộ nghèo trực tiếp tham gia các chương trình để phát triển kinh tế để thoát nghèo, tăng thu nhập và từng bước nâng cao mức sống của người dân, phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2%. Đối với tiêu chí về Lao động có việc làm: Thực hiện tốt các chính sách về việc làm đối với lao động trong độ tuổi; tiếp tục đào tạo nghề cho lao động nông thôn và phải gắn với việc làm nhằm nâng cao tỷ lệ người làm việc trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng lao động. Đối với tiêu chí về Tổ chức sản xuất: Tiếp tục củng cố, nâng chất các hoạt động của Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012; tiếp tục đổi mới và phát triển hình thức sản xuất trong nông nghiệp; tăng cường quản lý nhà nước của chính quyền trong nông nghiệp; thực hiện các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản.

Responsive image

 

      Đối với tiêu chí về Giáo dục: Thực hiện có hiệu quả chủ trương về đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng công tác dạy và học ở các cấp; tiếp tục nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở được tiếp tục học trung học phổ thông, bổ túc, nghề. Đối với tiêu chí về Y tế: Duy trì, nâng cấp Trạm Y tế xã luôn đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã; tích cực tuyên truyền về phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã, phấn đấu và duy trì người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 90% dân số đến năm 2020. Đối với tiêu chí về Văn hóa: Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa, thể thao, từng bước đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân; tiếp tục duy trì và giữ vững danh hiệu “Ấp văn hóa”, đến năm 2020 tỷ lệ ấp văn hóa đạt 100%. Đối với tiêu chí về Môi trường và An toàn thực phẩm: Tuyên truyền vận động người dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường; xây dựng và sử dụng nhà tắm, nhà tiêu, bể chứa nước sinh hoạt, tham gia thu gom và xử lý rác không bị ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải đúng theo quy định; các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ đảm bảo các quy định về môi trường; tiếp tục duy trì các hoạt động truyền thông về an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi trên địa bàn xã, không để phát sinh mới các cơ sở chưa thực hiện thủ tục môi trường theo quy định mà đi vào hoạt động; tuyên truyền, vận động người dân tham gia đăng ký thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt lên trên 70% vào năm 2020; tỷ lệ cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp đạt từ 75% trở lên; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch 98%, nhà tiêu 90%, tỷ lệ chăn nuôi chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 80%; tiếp tục phối hợp với ngành chuyên môn thực hiện phương pháp khắc phục ô nhiễm đoạn rạch Thạnh Mỹ để đưa ra khỏi danh sách khu điểm ô nhiễm môi trường của Tỉnh. Đối với tiêu chí về hệ thống tổ chức chính trị xã hội và tiếp cận pháp luật: Tiếp tục nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - Xã hội; chú trọng xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; đảm bảo và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân, đặc biệt là người nghèo và các đối tượng chính sách có thể tiếp cận thể chế chính sách; làm tốt công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội. Đối với tiêu chí về Quốc phòng và an ninh: Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự như không có tổ chức, cá nhân, hoạt động chống Đảng, chính quyền, khiếu kiện đông người kéo dài, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội,…Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn xã.
     Tiếp tục quan tâm chỉ đạo để xã Vĩnh Thạnh Trung duy trì và nâng chất những kết quả đạt được về xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, ông Nguyễn Thanh Lâm – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia huyện nói: “Với mục tiêu đến năm 2025, huyện Châu Phú đạt chuẩn Huyện nông thôn mới đang còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Để góp phần thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, tôi đề nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; động viên nhân dân chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Ưu tiên bố trí nguồn lực, vận dụng sáng tạo cơ chế chính sách chung vào điều kiện cụ thể trên địa bàn. Tập trung duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã được đạt chuẩn trong giai đoạn tiếp theo. Tăng cường phát triển sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững trên cơ sở đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và giá trị gia tăng trên một sản phẩm. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức để người dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia, thật sự là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới”.

Trúc Mai (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác