Nông thôn

Bình Long: Hội Nông dân xã - hỗ trợ nông dân vay vốn phát triển sản xuất

12:24 04/11/2019

    

Thời gian qua, Hội Nông dân xã Bình Long đề ra nhiều chương trình hành động thiết thực. Trong đó, Hội tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế, bằng việc chủ động khai thác nguồn vốn vay ưu đãi, hướng dẫn hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và xây dựng các mô hình sản xuất mới có hiệu quả, từ đó, giúp nông dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng.

 

     Theo đó, ngay từ đầu năm, Hội chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp Ban ngành đoàn thể xã thực hiện nhiều phong trào thi đua, phát triển kinh tế, vận động nông dân chuyển đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng hoa màu; cải tạo vườn tạp để trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao phù hợp thực tế của địa phương; xây dựng và nhân rộng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên nông dân, ứng dụng chương trình 03 giảm 03 tăng, 01 phải 05 giảm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng như: mô hình trồng hẹ, đậu nành rau, củ cải trắng…

Responsive image
 

     Xác định muốn phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất trước hết phải có nguồn vốn, Hội Nông dân xã Bình Long hủ động phối hợp Hội Nông dân huyện và Quỹ tín dụng xã Bình Mỹ tổ chức thực hiện chương trình vay vốn tiếp cận phục vụ sản xuất nông nghiệp cho hội viên nông dân. Qua đó, có 39 hội viên nông dân được vay vốn tiếp cận phục vụ sản xuất nông nghiệp, mỗi hội viên được vay số tiền từ 20 đến 30 triệu đồng, tổng số tiền phát vay trên 900 triệu đồng; hỗ trợ cho 03 hội viên vay vốn trồng trọt với số tiền 60 triệu đồng, từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân; 30 nông dân vay vốn theo Nghị định 55 của Chính phủ số tiền gần 70 triệu đồng…

     Để giúp hội viên sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, Hội đã tổ chức cho các hội viên tham gia học tập những mô hình điểm cho hiệu quả kinh tế cao, phối hợp mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới cho nông dân theo chương trình Vnsat, tổ chức khuyến nông, khuyến ngư để hỗ trợ giống, chính sách vay vốn, khuyến khích phát triển đối với các hộ nông dân,… Từ đó, giúp nông dân mạnh dạn chuyển đổi sản xuất theo quy hoạch, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Thông qua nguồn vốn được vay, nhiều hội viên nông dân đã sử dụng hiệu quả, vươn lên thoát nghèo, kinh tế khá giả. Số hộ nông dân tham gia lao động sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng nhiều, số hộ nông dân có thu nhập cao ngày càng tăng. Bởi hầu hết các hội viên đều có ý thức trách nhiệm cao trong việc vay vốn, sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn. Hiện Hội có 354 nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó, có 17 nông dân giỏi cấp tỉnh, 114 nông dân giỏi cấp huyện và 223 nông dân đạt danh hiệu nông dân giỏi cấp xã.

     Bên cạnh, việc khai thác các nguồn lực và chính sách hỗ trợ của Nhà nước, Hội phối hợp với các ngành liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân có đủ điều kiện đăng ký tham gia các lớp học nghề. Hội đã tổ chức 02 lớp dạy nghề gồm: lớp kỹ thuật chăn nuôi bò và lớp sản xuất giống lúa chất lượng cao tại ấp Bình Thuận, thu hút 60 nông dân tham gia, đạt 100% chỉ tiêu. Hằng năm, Hội phát động phong trào mỗi chi Hội giúp từ 1-2 hội viên thoát nghèo, xây dựng các mô hình điểm về phát triển kinh tế; tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia đóng góp tiền và ngày công lao động cho xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; tuyên truyền nông dân thực hiện cánh đồng không vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật; vận động các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi hỗ trợ, giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất để vươn lên thoát nghèo bền vững.

     Ông Trịnh Diệu Minh – chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Long cho biết: “Hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất luôn được Hội Nông dân xã xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được thực hiện ngay từ cơ sở và phát huy hiệu quả thiết thực, bước đầu giúp nông dân có vốn tái đầu tư chăn nuôi, sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế. Từ đó, tạo động lực, thúc đẩy nhiều nông dân hăng hái tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, khuyến khích, động viên nông dân đoàn kết, phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 59- CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn” và quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương”.

Thanh Trúc - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác