Quân sự

Mỹ Phú bình nghị lần 2 nghĩa vụ quân sự năm 2020

02:42 05/12/2019

    

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Mỹ Phú tổ chức họp bình nghị lần 2 Nghĩa vụ quân sự năm 2020 tại các ấp trên địa bàn xã. Trung tá Nguyễn Văn Tấn, Trợ lý quân lực Ban chỉ huy quân sự huyện đã đến dự.

 

Responsive image
 

     Cuộc họp đã thông qua ý nghĩa, mục đích, yêu cầu cuộc bình nghị; những chế độ, chính sách được hưởng đối với gia đình quân nhân tại ngũ và quân nhân xuất ngũ; thông báo kết quả thanh niên đủ điều kiện sức khỏe toàn xã là 27 thanh niên trong đó ấp Mỹ Hưng 5 thanh niên, Mỹ Lợi 1 thanh niên, Mỹ Thuận 11 thanh niên, Mỹ An 6 thanh niên và Mỹ Phước có 4 thanh niên.

     Qua đó, nhằm công khai kết quả xét duyệt chính trị, chính sách của hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã, huyện. Đồng thời trưng cầu ý kiến của nhân dân bình chọn công dân gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và bình xét công dân đủ điều kiện lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc./.

Tú Trang - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác