Quân sự

Đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 cho thanh niên

03:11 15/05/2020

    

Ban Chỉ huy quân sự xã Đào Hữu Cảnh tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17.

 

Responsive image
 

     Để đảm bảo buổi đăng ký diễn ra nhanh gọn, an toàn, đúng quy định trong phòng, chống dịch Covid-19, công tác hướng dẫn cho các thanh niên tuổi 17 được thực hiện nghiêm ngặt ngay từ khâu tiếp đón. Trong đợt đăng ký lần này xã Đào Hữu Cảnh có 85 nam thanh niên trong độ tuổi đến đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17. Đặc biệt, Ban Chỉ huy quân sự xã đã tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự đối với từng thanh niên và gia đình, góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên và gia đình thanh niên về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. 

     Qua đó, giúp địa phương nắm và quản lý chặt chẽ nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, làm cơ sở cho việc xét duyệt, tạo nguồn cho việc tổ chức thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo chính xác, công bằng đúng luật định, đạt chỉ tiêu quân số được giao.

Đặng Trang

các tin khác