Nông thôn mới

Kiểm tra, thẩm định, đánh giá tiến độ thực hiện Nông thôn mới xã Bình Long

04:24 13/03/2020

    

Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2020 của UBND huyện Châu Phú về việc kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2020.

 

Responsive image
 

     Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Chương trình MTQGXD Nông thôn mới do bà Lê Trần Minh Hiếu - Trưởng phòng NN&PTNT – phó chánh văn phòng điều phối chủ trì làm việc, kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Bình Long nhằm kiểm tra, thẩm  định,  đánh giá mức độ đạt được các tiêu chí, chỉ tiêu trong thực hiện Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao, đồng thời hỗ trợ các xã cập nhật hồ sơ minh chứng đối với các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt; đề ra giải pháp thực hiện đối với các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt.

     Tiếp đoàn công tác của huyện có ông Phạm Hồng Phước – Bí thư – Chủ tịch UBND xã Bình Long cùng các ban ngành, đoàn thể, các ấp trên địa bàn xã. Đại diện Ban quản lý xã báo cáo tiến độ, đánh giá các tiêu chí đạt và chưa đạt, đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021.

     Thành viên đoàn công tác của huyện kiểm tra, đánh giá các tiêu chí từng ngành phụ trách, hướng dẫn các ngành xã lập hồ sơ minh chứng, giải pháp tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc. Cuối cùng trưởng đoàn công tác huyện ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của xã, sẽ cử thành viên của huyện hỗ trợ tích cực cho xã, đồng thời yêu cầu xã phải chủ động, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu để đảm bảo đạt chuẩn theo lộ trình.

Thêu Nguyễn

các tin khác