Nông thôn mới

Xã Thạnh Mỹ Tây tập trung mọi nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới và đô thị loại V

02:44 27/05/2020

    

Là xã vùng trong của huyện Châu Phú, Thạnh Mỹ Tây có diện tích tự nhiên 3.565 hecta, trong đó diện tích nông nghiệp 3.214 hecta. Xã có 8 ấp, trên 5.000 hộ dân với hơn 23.000 nhân khẩu. Đa số nhân dân sinh sống nhờ vào sản xuất nông nghiệp, số còn lại sống bằng các ngành nghề thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và lao động làm thuê.

 

     Với lợi thế đa phần cán bộ, công chức trẻ có năng lực, có tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, có tinh thần đoàn kết trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Và hơn hết, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và sự đồng thuận, nhất trí cao của Ban Chấp hành Đảng bộ xã; sự đồng lòng, chung sức của nhân dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp Đảng bộ xã Thạnh Mỹ Tây lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Responsive image
 

     Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng bộ xã Thạnh Mỹ Tây luôn phát huy tốt truyền thống của Đảng bộ về sự đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, nhất là trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy theo nguyên tắc và Điều lệ Đảng; phát huy dân chủ trong Đảng và trong toàn xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI và XII) của Đảng gắn với“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được địa phương tổ chức thực hiện thường xuyên. Từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, từng cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên luôn có ý thức cao về tinh thần trách nhiệm của mình trước cấp ủy, Đảng bộ và trước nhân dân. Các chi ủy, các ngành đã lồng ghép việc học tập vào các phong trào thi đua, biến nhận thức thành việc làm cụ thể, thiết thực cho địa phương và cho ngành, cho đơn vị mình. 

Responsive image
 

     Song song đó, để làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ, trong nhiệm kỳ, địa phương luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng. Cụ thế, cấp ủy Đảng đã thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy trách nhiệm của tập thể cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy Đảng. Công tác quy hoạch cán bộ luôn được quan tâm và thực hiện đồng bộ, đúng quy trình theo hướng “động” và “mở”, gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. Trong công tác kiểm tra, giám sát, hằng năm, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra đều xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và đã tiến hành kiểm tra, giám sát được 32 lượt tổ chức Đảng và kiểm tra đảng viên chấp hành hàng năm đạt trên 90%. Thực hiện công tác giám sát theo chuyên đề và giám sát thường xuyên đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên theo phân cấp quản lý. 

     Từ việc tập trung xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội vững mạnh đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng với nhân dân thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương theo Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. 

     Cụ thể, diện tích gieo trồng đến năm 2020 là 44.755 hecta, tổng sản lượng lương thực đạt 355.765 tấn, giá trị sản xuất đất nông nghiệp từ 175 triệu đồng lên 180 triệu đồng/hecta, đạt 102% so với Nghị quyết. Chuyển dịch từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu và cây ăn trái với diện tích 553 hecta. Một số mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả cao, được nhân dân đồng thuận như: Tổ hợp tác Rau màu an toàn Thành Lợi, Tổ hợp tác Chăn nuôi lươn VietGAP ấp Mỹ Bình, ký hợp đồng liên kết và tiêu thụ sản phẩm lúa với doanh nghiệp được 3.205 hecta. Thực hiện Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSat) được 543,95 hecta ở 02 ấp Mỹ Bình và Tây An. 

     Nhiều hạng mục công trình quan trọng được quan tâm đầu tư, gồm trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân, Phòng Khám khu vực Thạnh Mỹ Tây, nâng cấp Đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành, nâng cấp sửa chữa Ban Chỉ huy Quân sự xã, xây dựng mới Văn phòng ấp Ba Xưa; xây dựng mới trường Mầm Non, trường Mẫu Giáo; láng nhựa 6,2km tuyến đường Bắc Vịnh Tre; kéo điện sinh hoạt 05km tuyến Rạch Cây Gáo và kéo mới 4,3km đường ống nước sinh hoạt; rãi đá cấp phối nhiều tuyến đường nội đồng,…với tổng kinh phí trên 59,043 tỷ đồng.

     Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao luôn được duy trì và phát triển, các ấp đều có câu lạc bộ đờn ca tài tử, đội bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, thể dục dưỡng sinh,...tham gia phục vụ tốt các ngày tết, lễ lớn trong năm, các môn thể thao bóng đá, bóng chuyền đều đạt thứ hạng cao do huyện, tỉnh tổ chức. 

     Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, đặc biệt Chương trình xóa nhà tạm đã huy động được hơn 5,4 tỷ đồng, đã cất mới và sửa chữa 296 căn nhà Đại đoàn kết. Công tác bảo trợ xã hội được duy trì thường xuyên, đã trợ cấp xã hội cho 7.023 lượt đối tượng bảo trợ xã hội, với số tiền 8.678 triệu đồng. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng tầm, dự kiến cuối năm 2020 có 6/7 trường trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia. Công tác huy động học sinh đến trường tăng dần theo từng năm, tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng, tỷ lệ học sinh yếu kém, học sinh bỏ học giảm. Vận động Quỹ khuyến học được 349 triệu đồng, hỗ trợ cấp phát quà “Tiếp bước đến trường”, khen thưởng cho học sinh, sinh viên nghèo, hiếu học; trao 136 suất học bổng Quản cơ Trần Văn Thành với số tiền gần 255 triệu đồng.

     Bên cạnh đó, xã duy trì đạt chuẩn Quốc gia về Y tế. Chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm; tỷ lệ hộ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh 90,88% (tăng 10,88% so với năm 2015); 85% người dân trên toàn xã tham gia Bảo hiểm y tế, đạt 106% so với Nghị quyết.

     Hơn hết, xã Thạnh Mỹ Tây thực hiện nhiều chính sách, chương trình quốc gia về giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện cho các hộ vươn lên thoát nghèo. Hộ nghèo còn 1,61%, giảm bình quân 1,5%/năm, đạt 100% so với Nghị quyết.

     Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhiệm kỳ qua xã Thạnh Mỹ Tây rất quan tâm, xây dựng, củng cố quốc phòng an ninh. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều đạt chỉ tiêu giao. 

     Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, luôn được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp trên; sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao trong nhân dân, xã đã huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển, hệ thống kết cầu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm xây dựng và phát huy hiệu quả. Kết quả đã huy động lồng ghép trên 69,701 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến nay, xã đạt 13/19 tiêu chí và 43/49 chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới.

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Thạnh Mỹ Tây vẫn còn những hạn chế, cụ thể 05 chỉ tiêu không đạt Nghị quyết. Vì vậy, cần có giải pháp hiệu quả hơn để giải quyết những hạn chế này trong thời gian tới. Đó cũng là trọng trách của Đại hội Đại biểu xã Thạnh Mỹ Tây khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 lần này. Qua đó lựa chọn những lãnh đạo tâm huyết, trí tuệ và đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ mới, phấn đấu đưa xã Thạnh Mỹ Tây đạt chuẩn xã nông thôn mới và Đô thị loại V; kinh tế phát triển ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao và tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị và trong nhân dân.

Trúc Mai

các tin khác