Quân sự

Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân vụ cho nam công dân trong độ tuổi sẳn sàng nhập ngũ năm 2020

03:13 15/05/2020

    

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Khánh Hòa vừa tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân vụ cho nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và nữ có chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội năm 2020.

 

Responsive image
 

     Đến đăng ký đợt này có 135 công dân, trong đó công dân nam đủ 17 tuổi trong năm là 131 công dân; công dân trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự từ đủ 18 đến 27 tuổi là 01 công dân và 03 công dân nữ chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội được kê khai lý lịch chính trị, đo chiều cao, cân nặng, trình độ học vấn, hoàn cảnh gia đình và trình độ chuyên môn kỹ thuật của từng công dân

     Việc đăng ký nghĩa vụ quân sự giúp Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã chuẩn bị thực lực cho công tác tuyển chọn và gọi thanh niên thi hành nghĩa vụ quân của xã./.

Huỳnh Dương

các tin khác