Nông thôn

Châu Phú chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

12:20 26/02/2019

    

Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, hiện tình hình dịch bệnh trên gia súc gia cầm đang diễn biến rất phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Để chủ động và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, hạn chế thấp nhất các ổ dịch phát sinh, ngăn ngừa dịch lây lan trên diện rộng, ngay từ đầu năm 2019, huyện Châu Phú đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm phòng chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.
Responsive image
 

  Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, ngày 15/2/2019, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các cơ quan, ban ngành cấp huyện có liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. 
  Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản và đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn; chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; thông báo cho các hộ dân tăng cường thực hiện nghiêm công tác tiêm phòng, vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường theo hướng dẫn của cơ quan Thú y. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong nhân dân, với các tổ chức, cá nhân hoạt động có liên quan đến chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, bảo quản, chế biến, kinh doanh gia súc, gia cầm; sản phẩm gia súc, gia cầm và thủy sản về mục đích, yêu cầu của công tác phòng, chống dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm để nhân dân biết và chủ động thực hiện. Tổ chức quản lý, giám sát tốt đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn; phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm huyện tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, bảo quản, chế biến, kinh doanh gia súc gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, thủy sản; đồng thời, xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật. 
   Đối với Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, bên cạnh việc triển khai thực hiện tốt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm năm 2019, phải đảm bảo cung ứng đủ vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch; phối hợp với Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 7 tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, bảo quản, chế biến, kinh doanh gia súc gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, thủy sản; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y...

 

Responsive image

Tiêm phòng Vắc xin  phòng dịch tả, tụ huyết trùng, lở mồm long móng, dại cho đàn gia súc

 

   Theo báo cáo hoạt động chăn nuôi và thú y của Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, tính đến cuối tháng 01 năm 2019, tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện có 17.227 con, chủ yếu là heo, trâu bò, chó và dê; tổng đàn gia cầm trên địa bàn huyện có 152.065 con, chủ yếu là gà và vịt đàn. Để đảm bảo công tác phòng dịch hiệu quả, Trạm đã thực hiện tiêm phòng trên 2.600 liều vắc xin phòng dịch tả, tụ huyết trùng, lở mồm long móng, dại cho đàn gia súc và gần 8.300 liều vắc xin phòng cúm H5N1 cho đàn gia cầm; thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phương tiện vận chuyển, khu vực chăn nuôi, lò ấp trứng gia cầm, khu vực giết mổ, quầy kệ bán thịt gia súc gia cầm ở chợ được tổng cộng 6.000 m2/ 6 lượt.
   Ông Phạm Thanh Vũ - Trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện cho biết:" Hiện tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm ở các tỉnh lân cận như Tiền Giang, Cần Thơ và các tỉnh Miền Trung đang diễn biến khá phức tạp. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, tới đây, Trạm sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trong toàn huyện; tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tại các địa phương, nhất là tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, bảo quản, chế biến, kinh doanh gia súc gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, thủy sản; hướng dẫn hộ nuôi tăng cường dinh dưỡng cho đàn vật nuôi, thường xuyên thực hiện vệ sinh, tiêu độc ngăn ngừa các loại dịch bệnh, nhất là bệnh lở mồm long móng, cúm gia cầm..."
   Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ủy ban nhân dân huyện, sự vào cuộc của các ngành chức năng và nhất là sự chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh của các hộ nuôi, tin rằng đàn vật nuôi trên địa bàn huyện Châu Phú sẽ tiếp tục sinh trưởng, phát triển tốt, đem lại thu nhập cao cho bà con, góp phần bảo đảm an toàn dịch bệnh trên địa bàn./.

Trúc Mai(Đài truyền thanh Châu Phú)

các tin khác