Học tập theo gương Bác

Khánh Hòa Sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị

09:02 23/05/2019

    

Đảng ủy xã Khánh Hòa vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự có bà Lâm Thị Hồng Cẩm - Phó bí thư Đảng ủy xã cùng các đồng chí Bí thư, Phó bí thư chi bộ trực thuộc và cá nhân tiêu biểu trên địa bàn xã.
Responsive image
Quang cảnh Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

     Trong 03 năm qua, Đảng bộ xã đã cụ thể hóa Chỉ thị 05 thành các kế hoạch triển khai cho các chi bộ thực hiện, tổ chức 12 lớp học tập chuyên đề với 1.076 lượt cán bộ, đảng viên tham dự. Qua đó các chi bộ xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với cơ quan, đơn vị, tập thể và từng cá nhân đều có bản cam kết sau khi học tập chuyên đề. Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “ngày vì người nghèo”, “nắm gạo tình thương”, “Tổ cất nhà từ thiện”, …qua đó xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Bác.

Responsive image
bà Lâm Thị Hồng Cẩm -Phó Bí thư Đảng ủy xã Khánh Hòa trao giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

     Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ xã tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và bản cam kết tu dưỡng của từng đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, lồng ghép việc kiểm tra chuyên đề trong kiểm tra đảng viên chấp hành, tự phê bình và phê bình, để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư.
   Dịp này, có 01 cá nhân được trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 05 tập thể và 22 cá nhân được Đảng ủy xã tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị./.

Huỳnh Dương(Đài truyền thanh Châu Phú)

các tin khác