Ứng dụng công nghệ cao

Hội thảo truyền thông về canh tác lúa thuộc Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT)

01:36 08/06/2020

    

Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Ban quản lý Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) An Giang tổ chức Hội thảo truyền thông về áp dụng kỹ thuật 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm trong canh tác lúa thuộc dự án VnSAT.

 

Responsive image
 

     Hội thảo tuyên truyền cho nông dân về kỹ thuật ứng dụng 3 giảm 3 tăng và 1 phải 5 giảm trong canh tác lúa nhằm đáp ứng điều kiện tham gia dự án “các xã tham gia dự án phải đào tạo tập huấn trên 80% số hộ đăng ký”. 

     Tham gia Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT), nhờ giảm đáng kể lượng lúa giống gieo sạ, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật nên lợi nhuận của nông dân tăng 21,5%. Mục tiêu đến năm 2020, toàn vùng dự án có 17.000ha áp dụng thành công các giải pháp canh tác tiên tiến, diện tích canh tác có liên kết tiêu thụ sản phẩm 5.600ha, giúp tăng thu nhập cho người trồng lúa lên 30%.

     Dự án VnSAT rất chú trọng hỗ trợ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị thiết yếu phục vụ sản xuất cho các tổ chức nông dân, tạo thuận lợi cho nông dân áp dụng cơ giới hóa nông nghiệp, giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất. Điều kiện để được hỗ trợ là tổ chức nông dân phải có quy mô ít nhất 500 hộ hoặc 500ha, đồng thời diện tích áp dụng kỹ thuật “3 giảm, 3 tăng” đạt trên 50% tổng số hộ hoặc diện tích tham gia.

Dương Thị Thu Nhi

các tin khác